Indexering lonen Taxisector

Indexering lonen garagepersoneel en taxichauffeurs.

Indexering lonen garagepersoneel taxi's

Wegens overschrijding van de spilindex werden zowel de minimumlonen als de reële lonen van het garage-
personeel van de sector taxi's met 2% verhoogd vanaf 01.09.2018.

 Categorie Uurloon in  38u/week
 Hulparbeider  10,8395
Geschoolde arbeider 3e categorie 11,5092
Geschoolde arbeider 2e categorie 12,6541
Geschoolde arbeider 1e categorie 13,3274
Arbeider buiten categorie 14,224

 

Indexering lonen taxichauffeurs

Betaling onder de vorm van % op de recette :

  • 36% indien het maximumtarief van toepassing is.
  • 35% indien het maximumtarief niet van toepassing is.

Ingevolge indexering wordt het gewaarborgd minimum maandinkomen op 01.09.2018 met 2% verhoogd.

Gewaarborgd minimum maandinkomen vanaf 01.09.2018 : € 1.664,83.
(€ 1.664,83 x 3) : 494 = € 10,1103/u te vermenigvuldigen met het aantal arbeidsuren in de betrokken betaalperiode.

Overloon vanaf 01.09.2018 : € 5,06/u (= toeslag van 50%).

Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 01.09.2018: € 7,68/u.

ARAB-vergoeding: 4,10% van de recette (exclusief BTW) (vanaf 01.03.2016) met een gemiddeld minimum van € 5,15
per dag per betaalperiode (gegarandeerd indien voltijdse taxichauffeur).

Jaarlijkse anciënniteitsvergoeding vanaf 01.01.2012 :

  • 0,50% na 3 jaar ononderbroken dienst in de firma.
  • 1,00% na 5 jaar ononderbroken dienst in de firma.
  • 1,50% na 10 jaar ononderbroken dienst in de firma.
  • 2,00% na 15 jaar ononderbroken dienst in de firma.
  • 2,50% na 20 jaar ononderbroken dienst in de firma.

De anciënniteitsvergoeding wordt berekend op basis van de jaarlijkse recette, exclusief BTW, van het voorbije jaar.
De anciënniteitsvergoeding moet door de werkgever worden betaald vóór eind januari.
Je hebt recht op de anciënniteitsvergoeding als je 200 arbeids- of gelijkgestelde dagen (ook tijdskrediet) hebt gepresteerd in het voorbije jaar en als je op 31 december nog in dienst was van de firma.

Uniformvergoeding :
150,- € wordt door het Sociaal Fonds Taxi's uitbetaald aan de voltijdse werknemers
die min. 200 voltijdse werkdagen hebben in de periode van 1 juli tot en met 30 juni.
Deeltijdse werknemers ontvangen de vergoeding pro rata.

 

Download de nieuwsbrieven (pdf) :

Indexering lonen garagepersoneel taxi's

Indexering lonen taxichauffeurs