Syndicale actie loont: Europees Parlement fluit Commissie TRAN terug

Vandaag stemde het Europees Parlement over de mobility package, die van het allergrootste belang is voor de transportarbeiders.

Het Europees Parlement was duidelijk: het Parlement verwierp de slechte maatregelen die door de transportcommissie werden voorgesteld.

In eerste instantie werd de mobility package door de EU commissie gemaakt en daarna binnen de commissies werk (EMPL) en transport (TRAN) besproken in het Europees parlement.

Beide commissies bespraken heel wat amendementen.

In de commissie EMPL werd duidelijke taal gesproken: geen uitbreiding van de rijtijden, geen vermindering van de rusttijden, verderzetting van de strijd tegen de postbusbedrijven.
In de commissie TRAN werd een compleet tegengesteld standpunt ingenomen: opnieuw wekelijkse rust van 45 u of meer in de vrachtwagen, flexibilisering van de rusttijden, geen detachering voor internationale transportchauffeurs, geen wegcontroles van de detachering en de werktijden en dus geen controle op sociale fraude.

Vandaag stemde het Europees Parlement over deze dossiers.

Dank zij de syndicale acties, waarbij BTB-ABVV in de frontlijn stond, verwierp het Europees Parlement met grote meerderheid de regels voorgesteld door de commissie TRAN en de Europese commissie. Het Parlement gaat niet in op de wijzigingen van de rij- en rusttijden, het keurde de lange rust in de vrachtwagen en de wijzigingen op het vlak van de cabotage niet goed. Het gaf duidelijk de boodschap mee dat de commissie TRAN haar huiswerk opnieuw moet doen en dat het deze keer beter moet. Maar de strijd is bijlange nog niet gestreden, vermits die commissie duidelijk geen oog had voor de veiligheid en de gezondheid van onze chauffeurs en van de verkeersveiligheid in het algemeen.

Frank Moreels, voorzitter BTB: “Deze stemming vandaag in het Europees Parlement is dus geen eindpunt, verre van. De uiteindelijke beslissing zal er komen in overleg tussen Europees Parlement, de Europese Commissie (die de mobility package opstelde en indiende) en de lidstaten. Deze procedure zal geruime tijd in beslag nemen en zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer worden afgerond voor de Europese Verkiezingen in 2019. Wij zullen onze syndicale actie dan ook voortzetten.”

BTB steunt de Road Alliance, de West-Europese landen waaronder België, die wél voorstander zijn van een eerlijke transportsector, met aandacht voor de chauffeurs. Deze alliantie wil de strijd tegen de sociale dumping aanbinden. BTB zal die landen en de Belgische regering blijven onder druk zetten om verder te gaan.

Wij zullen de beleidsmakers blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid en de veiligheid van de transportarbeiders, voor henzelf, maar ook voor de andere weggebruikers. Voor ons blijft het principe prioritair dat gelijk loon moet worden betaald voor gelijk werk, ook in de transportsector. Voor ons staat verkeersveiligheid hoog op de agenda.

Frank Moreels: “Wij zullen onze strijd tegen de sociale dumping blijven verderzetten, niet alleen voor de West-Europese chauffeurs, maar ook voor hun Oost-Europese collega’s. Niemand verdient het om uitgebuit te worden.”