Nieuw taxidecreet in Vlaanderen : is er nog toekomst voor loontrekkende taxichauffeurs ?

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, houdt niet van BTB. Dat weten we al langer.

Hij kan onze acties voor de chauffeurs van de pachters van De Lijn helemaal niet pruimen. Maar nu voegen we ook de taxisector aan het lijstje toe. Zonder overleg met de vakbonden werkte Weyts aan nieuwe regels voor de taxi’s en voor de verhuur van voertuigen met chauffeur (limousine). Binnenkort legt Weyts zijn ‘decreet individueel bezoldigd personenvervoer’ voor op de Vlaamse regering. Goed nieuws voor UBER, maar slecht nieuws voor chauffeurs die in loondienst werken.

Straattaxi en standplaatstaxi

In de toekomst zullen er in Vlaanderen enkel nog straat- en standplaatstaxi’s zijn. De straattaxi’s mogen in heel Vlaanderen rijden, en hebben een Vlaamse vergunning. De standplaatstaxi’s werken enkel van op een vaste plaats, de vergunningen worden afgeleverd door stads- en gemeentebesturen. Straattaxi’s mogen geen klanten oppikken aan de standplaatsen, maar dit is zeer moeilijk te controleren. En zal leiden tot scherpe concurrentie!

Rode loper voor UBER

In het taxidecreet krijgen “digitale platformen” zoals UBER vrij spel. Zo komt er volledige vrijheid van tarieven voor de straattaxi’s. Geen minimum en ook geen maximumtarieven. Daar zal UBER zeker op inspelen. Het is voor hen een uitgelezen kans om de kleinere spelers kapot te concurreren door lage prijzen aan te bieden. Zodra de kleintjes dan failliet zijn, drijven ze de prijzen van de taxiritten weer op.

Doodsteek voor loontrekkende chauffeur

De wedde van loontrekkende taxichauffeurs Loontrekkende taxichauffeurs zit ingewikkeld in elkaar : het is een percentage van de omzet die ze bij elkaar reden. Maar als er voor de straattaxi’s zelfs geen minimumtarieven zullen zijn, betekent dit dat de lonen de dieperik ingaan ! Ook voor chauffeurs van standplaatstaxi’s komt het loon onder druk, want zij riskeren dat de klanten afgesnoept worden door de straattaxi’s. Op langere termijn is er dus geen toekomst voor loontrekkende chauffeurs. Want ook door UBER zal er een neerwaartse spiraal zijn, en op de duur zijn er dan geen loontrekkende chauffeurs meer ...

Nood aan duidelijke en controleerbare regels

We willen duidelijke en controleerbare regels, voor zowel straat- als standplaatstaxi’s. Met loongarantie voor alle chauffeurs. Geen concurrentie onder werknemers, want daar wordt niemand beter van. Ook loontrekkende taxichauffeurs moeten in de toekomst hun plaats behouden in de sector.

Ook kritiek van de Vlaamse Mobiliteitsraad op het taxidecreet

BTB staat niet alleen met zijn kritiek op de plannen van Weyts. De MORA (Mobiliteitsraad Raad), waarin naast werkgeversvertegenwoordigers en vakbonden ook steden en gemeenten en belangenorganisaties van gebruikers van openbaar vervoer zetelen, formuleerde heel wat bedenkingen, die grotendeels parallel lopen met die van BTB.

BTB krijgt steun van sp.a

Het taxidecreet wordt binnenkort besproken in het Vlaams Parlement. Frank Moreels : “ik ben verheugd dat sp.a ons steunt in onze kritiek. Niemand minder dan Joris Vandenbroucke, sp.a fractieleider in het Vlaams Parlement, én specialist mobiliteit, neemt onze bedenkingen mee in het debat en zal hierover Weyts interpelleren!”

BTB informeert taxichauffeurs over de gevolgen van het decreet

BTB zal in verschillende steden de chauffeurs informeren. Een eerste actie ging door op donderdag 7 juni in Gent. Zowel aan de standplaatsen Gent-Sint-Pieters en Dampoort spraken we met chauffeurs, en gaven tekst en uitleg over de kwalijke gevolgen van de nieuwe regels. Ook Joris Vandenbroucke was erbij! We kondigen onze volgende acties aan op onze Facebookpagina. Hou die dus in de gaten!