UBER – Wat kan in Denemarken, moet ook in België kunnen!

Open brief aan ministers Peeters en Van Overtveldt en staatssecretaris De Backer.

De Deense overheid eist maar liefst 1,5 miljoen euro van zowat 1200 UBER-chauffeurs die in 2014 en 2015 actief waren. Dit wegens belastingontduiking. Ze baseerden zich hiervoor op gegevens die gevonden werden bij de invallen bij het Europese hoofdkwartier van UBER in Nederland, in september 2015. Wanneer ook in België?

Bij de huiszoeking in het Europese hoofdkwartier in Rotterdam vonden de Nederlandse inspecteurs de volledige boekhouding. Ook hoeveel de chauffeurs verdienden. Deze gegevens werden overgemaakt aan alle landen die daar om verzochten. Denemarken stuurde nu naar 1192 chauffeurs een gecorrigeerde belastingaangifte voor 2014 en 2015. In totaal wordt maar liefst 1,5 miljoen euro extra belasting geëist. En daar stopt het niet: er zijn nog 150 dossiers in onderzoek.

En in België?

UBER startte in februari 2014 met zijn dienst UBERPop. Na een gerechtelijke uitspraak in september 2015, zette UBER deze dienst stop. Maar ze gingen onverminderd verder. In Brussel biedt UBER nu nog altijd taxidiensten aan met UberX, UberBlack en UberVan. En het geld dat de klanten betalen, verdwijnt nog steeds naar Nederland. Wordt er wel BTW betaald? Gaven de UBER-chauffeurs hun inkomsten aan zoals het hoort? Worden er sociale zekerheidsbijdragen betaald. In Denemarken was het alvast niet in orde!

Belgische inspectiediensten hebben de gegevens van het Nederlandse onderzoek!

Wij weten met 100% zekerheid dat de Belgische overheden beschikken over de gegevens die de Nederlandse inspectie ontdekte bij de inval in 2015. Maar tot nu toe wordt er blijkbaar geen gevolg aan gegeven. Een vrijbrief voor fraudeurs. Fraudeurs die de Brusselse taxisector kapot maken. Totaal onbegrijpelijk.

Belgische overheid: stop met kakelen en leg eieren!

De voorbije jaren gonst het constant over alle maatregelen die de Belgische regering neemt in de strijd tegen fiscale en sociale fraude. De doorgedreven controles op werklozen en langdurig zieken zijn hier maar één voorbeeld van. Daarnaast is er ook het voortdurende aankondigingsbeleid over de aanwerving van honderd extra inspecteurs voor alle controlediensten. Waarvan er uiteindelijk nu maar 30 inspecteurs méér zijn dan in 2014 ...

Geen woorden maar daden

Excellenties, ik roep u met hoogdringendheid op om passende maatregelen te nemen tegen de fraude in het UBER-dossier. De inspectiediensten beschikken over de gegevens van het Nederlandse onderzoek. Nu is het aan jullie om daar een passend gevolg aan te geven.

 

Met vriendelijke groet,

Frank Moreels
Voorzitter Belgische TransportBond – ABVV