Zalando moet andere voorwendsels zoeken om zich niet in België te vestigen

Het nieuws dat Zalando zijn nieuw logistiek centrum niet in België maar in Nederland zou vestigen, haalt de laatste dagen het nieuws in de media.

COMEOS, werkgeversorganisatie voor de distributie en de handel, gebruikt dit nieuws om het gebrek aan flexibiliteit in ons land te hekelen. Zij krijgt bijval van politici zoals vicepremier Alexander Decroo. Die vraagt dat de regering haar dereguleringsbeleid blijft verderzetten en nog meer flexibiliteit gaat opleggen, zonder inspraak van de vakbonden. De Waalse minister Jeholet van zijn kant doet er nog een schepje bovenop, verwijzend naar het « slechte sociale klimaat », vooral in Wallonië. In zijn ogen lijden de Waalse werknemers aan de stakingsziekte. Om al die redenen zou Zalando dus beslist hebben niet bij ons maar bij onze Noorderburen te investeren.

Flexibiliteit bestaat al in de logistiek !

Sinds jaren kan nacht- en weekendarbeid in de transport- en de logistieke sector. Zo bestaat in het Paritair Comité Transport & Logistiek al jarenlang de mogelijkheid om akkoorden rond deze flexibele arbeidsvormen te sluiten. Het aantal ondernemingen dat dergelijke bedrijfsakkoorden gesloten heeft is trouwens niet meer op twee handen te tellen, ze zijn met verscheidene tientallen. Alle grote logistieke ondernemingen hebben akkoorden rond dit thema gesloten : Ceva, DHL, Excel, DSV, K&N, H&M, ...

Frank Moreels, voorzitter BTB : “De politici zouden er beter aan doen zich correct te informeren alvorens valse waarheden in de pers te verkondigen. De vakbonden in de logistieke sector hebben steeds hun verantwoordelijkheid genomen en billijke akkoorden én voor de werknemers én voor de bedrijven onderhandeld. Dat men andere redenen zoekt in plaats van in deze de vakbonden aan te vallen.”

De logistiek in Wallonië lijdt niet onder een slecht sociaal klimaat

Dat bewijst het feit dat tal van logistieke bedrijven zich de jongste jaren in Wallonië vestigden. Zo is het logistieke centrum van H&M voor Europa in Ghlin gevestigd, terwijl Ceva Logistics zijn tenten in Courcelles opgesloeg.

Philippe Dumortier, BTB-secretaris voor Wallonie Picarde-Henegouwen-Waals-Brabant : “Sinds H&M zijn logistiek centrum in Ghlin vestigde, is de capaciteit ervan gestadig gestegen. H&M investeerde ook in zijn sociale relaties en de onderneming is in volle expansie. Wij denken niet dat H&M zich indertijd in Ghlin gevestigd zou hebben als het daar de ‘sociale Far West’ geweest zou zijn”.

Onderhandelde flexibiliteit : goed én voor de bedrijven én voor de werknemers

Het is volkomen absurd te stellen dat de vakbonden dwarsliggers zijn. Daniel Maratta, BTB-verantwoordelijke voor Luik-Luxemburg-Namen : “In alle logistieke bedrijven waar wij vertegenwoordigd zijn hebben wij overeenkomsten gesloten om de flexibiliteit te omkaderen. Ik denk bijvoorbeeld aan Skechers in Milmort. In deze akkoorden wordt rekening gehouden met de vraag naar flexibiliteit van de onderneming, maar ook met de wens van de werknemers voor een sociaal leven en een degelijk inkomen. Die akkoorden scheppen een win-winsituatie voor beide partijen.”

Philippe Dumortier: “De hele discussie gaat over het soort flexibiliteit dat we in onze samenleving willen aanvaarden. Willen wij steeds kleinere minijobs, onderbroken diensten, oproepcontracten, enz., dus eigenlijk een geïnstitutionaliseerde precariteit ? Of willen we een via het sociaal overleg geregelde en omkaderde flexibiliteit waarbij iedereen wint ?”

Sociale dumping in de logistiek ?

De vraag is of we ook sociale dumping in de logistiek toelaten ? Uit betrouwbare bron weten wij dat in de kerstperiode Poolse (zogezegd gedetacheerde) werknemers in het vroegere centrum Vossemeren in Lommel verbleven. Zij waren werkzaam in logistieke bedrijven in Nederland (waaronder Ingram Micro) en werden ernaartoe gebracht en teruggebracht met minibusjes. Zelfs vandaag nog zouden een veertigtal Poolse werknemers op die manier tewerkgesteld worden. Frank Moreels: “Willen wij echt dit soort werk in de logistieke sector in België ? Is het dit soort banen dat wij willen aantrekken ? Men moet goed nadenken en Europese regels invoeren om deze race to the bottom een halt toe te roepen. Uiteindelijk dreigen de slechte superflexibele jobs de goede te verdrijven. Misschien kan mijnheer Decroo zijn Nederlandse collega op één van hun volgende ontmoetingen eens over dit soort oneerlijke concurrentie aanpakken.”