Hervorming Vlaamse taxisector niet ten koste van loontrekkende chauffeurs

Vorig jaar al werd een hervorming van de taxisector aangekondigd.

Er zijn nu meer details : vrije tarieven, straattaxi’s, standplaatstaxi’s en vrij spel voor digitale platformen. In een notendop is dit de richting waarin Ben Weyts, Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit, de taxisector wil sturen.

Straattaxi’s en standplaatstaxi’s

Ben Weyts wil geen onderscheid meer tussen klassieke taxi’s en limousines. Hij voorziet “standplaatstaxi’s”, die op een vaste plaats klanten opwachten. En straattaxi’s die klanten oppikken op de weg, als ze hun hand opsteken. Hij wil ook niet langer dat gemeenten en steden regels opleggen, waardoor de straattaxi’s overal zullen kunnen opereren.

Rode loper voor UBER

De voorstellen van Weyts voorzien ook een belangrijke rol voor “digitale platformen”. Zonder in zijn voorstellen UBER te vernoemen, zet Weyts toch de deur wagenwijd open. John Reynaert : “En dit net nu het Europees Hof van Justitie eind december besliste dat UBER een taxibedrijf is, en alle regels dient te volgen, zoals alle ander taxibedrijven. Onbegrijpelijk!”.

Vrije tarieven niet ten koste van de chauffeur !

Weyts wil af van de vaste tarieven. Dit houdt gevaren in voor het inkomen van de chauffeurs. John Reynaert : ”Als de tarieven zakken, zullen de loontrekkende chauffeurs onvermijdelijk minder gaan verdienen. Zij krijgen namelijk geen loon, maar wel een percentage van de ontvangen inkomsten. De hervorming kan en mag niet ten koste gaan van de 3000 loontrekkende chauffeurs in Vlaanderen. Dit is onbespreekbaar.”