Lange wekelijkse rust mag niet in de vrachtwagen, zegt Europa!

Vandaag besliste het Europees Hof van Justitie dat vrachtwagenchauffeurs hun normale wekelijkse rusttijd niet in hun cabine mogen doorbrengen.

Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen sociale dumping, en ook goed voor de verkeersveiligheid!

In België werd er al in 2014 een verbod uitgevaardigd : wie de lange rust toch in de vrachtwagen nam, kreeg een boete van 1800 euro. Frank Moreels : “John Crombez, toen staatssecretaris in de strijd tegen sociale dumping, voerde dit verbod in. België was toen voorloper, later volgden andere landen, zoals Frankrijk.”

Duidelijke uitspraak

De interpretatie van de wetgeving van de rij- en rusttijden varieerde in verschillende landen. Dankzij het arrest van het Europees Hof van Justitie is er nu geen enkele twijfel meer. Frank Moreels :”Deze uitspraak is van cruciaal belang. Geen gehakketak meer over hoe de regel moet geïnterpreteerd worden. En het is trouwens op vraag van de Belgische justitie dat het Europees Hof deze uitspraak deed.”

Goed voor de verkeersveiligheid

De uitspraak van het Hof is uiteraard ook goed voor de veiligheid van alle weggebruikers. Het is belangrijk dat chauffeurs hun rust nemen in optimale omstandigheden. Dit kan nu niet langer in hun cabine op lawaaierige parkings, in de kou of de hitte, naargelang het seizoen.

Geen “grensparkings” meer

De voorbije maanden stelde BTB vast dat heel wat chauffeurs door hun werkgever verplicht werden hun rust te nemen in een ander land, waar niet beboet werd. Frank Moreels : “Zo zijn er Belgische bedrijven die zelfs parkeerterreinen huurden net over de grens met Nederland. Louter en alleen om de boetes te ontwijken.”

Een belangrijke stap in de strijd tegen sociale dumping

Doordat de rust niet meer mag in de cabine van de vrachtwagen, zullen de kosten voor de transporteurs stijgen. Zij dienen nu te zorgen voor een goede rust- en slaapplaats. En dat kost geld. Frank Moreels : “Door dit arrest is er nu een gelijk speelveld voor alle transporteurs. De extra kosten voor adequate accommodatie, gekoppeld aan de vele inspecties op sociale dumping, zullen de malafide transporteurs hopelijk op betere gedachten brengen.”