BTB krijgt gelijk : UBER-chauffeurs zijn werknemers

Reeds sedert de opstart van UBER in Brussel in 2014 stelt BTB dat de chauffeurs onder het werknemersstatuut dienen te vallen.

De RSZ ontkende in alle toonaarden, voor hen zijn het zelfstandigen. Volgens Kris Peeters, minister van Werk, zijn de chauffeurs toch werknemers.

Bocht van 180 graden

De RSZ hield jarenlang voet bij stuk : de UBER-chauffeurs dienen als zelfstandige beschouwd te worden. Dit leidde tot verhitte discussies met BTB op talloze overlegorganen. Nu is er echter een onverwachte wending : gisteren meldde Kris Peeters, minister van Werk, dat de UBER-chauffeurs toch als werknemer dienen te worden beschouwd. Frank Moreels, Voorzitter van BTB : “We zijn verheugd dat er eindelijk oor is naar onze argumenten, en dat Kris Peeters meldt dat de RSZ op zijn beslissing terugkomt. Er is altijd al een overduidelijke werkgever-werknemer relatie geweest. Denk hierbij aan het verplicht gebruik van de app, de door Uber bepaalde prijs en traject, de eenzijdige schrapping van chauffeurs, ...”.

Voordeel voor chauffeurs

Voor de chauffeurs zijn er heel wat voordelen verbonden aan het werknemersstatuut. Frank Moreels : “Denken we maar aan de aansprakelijkheid bij ongevallen, en ook de verzekeringen. Want toe nu toe wentelt UBER alle verantwoordelijkheid van zich af, waarbij de chauffeur voor alles op draait. Daarnaast zijn er in de taxisector duidelijke regels, met collectieve arbeidsovereenkomsten die gelden voor alle loontrekkenden. De inspecties moeten er dringend werk van maken dat UBER ook aan die regels voldoet.”

Al in 2015 klacht van BTB bij het Arbeidsauditoraat

Voorjaar 2015 diende BTB klacht in bij het Brusselse Arbeidsauditoraat, wegens schijnzelfstandigheid. UBER legde zijn UBERPOP-chauffeurs wurgcontracten voor, die online met een Nederlandse dochter van UBER dienden afgesloten te worden. Frank Moreels : “We hebben sindsdien niets meer vernomen van onze klacht... We hopen dat de zaak nu in een stroomversnelling komt.”