Winteruur

Een uur extra werken? Hoe zit dat nu bij de overgang naar het winteruur?

Op zondag 29 oktober 2023 schakelen we over van zomertijd naar wintertijd.
We draaien de klok een uur terug, van 3u naar 2u ’s morgens.

De overschakeling op wintertijd kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon.
Om die problemen op te lossen is er de CAO nr. 30 van 28.03.1977 die in de Nationale Arbeidsraad werd afgesloten.

Principes

Indien de arbeidsorganisatie dit toestaat, moet de toerbeurt van de ploegen zo worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur (of minder) heeft gepresteerd tijdens de overgang naar de zomertijd, de ploeg is die bij de overschakeling naar de wintertijd (dit is in de nacht van zaterdag op zondag eind oktober) meer presteert dan het normale dagelijkse werkrooster.

Deze werknemers, die aldus tijdens die 2 nachten, 2 normale activiteitsdagen zullen presteren, moeten het loon ontvangen voor twee normale dagelijkse prestaties. Het betalen van een normaal dagelijks loon voor 7 uur effectieve arbeid of minder (die gepresteerd worden bij de overschakeling naar de zomertijd) moet immers worden beschouwd als een vervroegde betaling van de « overprestatie » die zal plaatsvinden bij de overschakeling naar de wintertijd in oktober.

Indien de arbeidsorganisatie het voorgaande niet toestaat, dan moet men de volgende modaliteiten respecteren:

  • de werknemers die gedurende 7 uur (of minder) hebben gewerkt bij de overgang naar de zomertijd moeten het loon ontvangen voor een normale dag;
  • de werknemers die bij de overgang naar de wintertijd langer zullen werken dan de duur van een normale dag, moeten een loon ontvangen dat overeenstemt met de effectief gewerkte uren.

Samenvattende tabel

Nachtploeg bij de twee uurveranderingen                   

Aantal bezoldigde uren bij de overgang naar het zomeruur (voor 7 uur effectieve arbeid)

Aantal bezoldigde uren bij de overgang naar het winteruur (voor 9 uur effectieve arbeid)
Dezelfde ploeg 8 8
Verschillende ploegen 8 9

Voor de vrachtwagenchauffeurs : vergeet ook je tachograaf niet aan te passen !

 

Bron : Collectieve arbeidsduurovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake de beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evanals naar het winteruur, verbindend verklaart bij koninklijk besluit van 16 juli 1998, B.S. van 11 augustus 1998.

 

Download de nieuwsbrief (pdf).