DHL Aviation: een nieuw gebouw ... ook betere arbeidsomstandigheden?

DHL verhuisde recent naar een nieuw gebouw op de luchthaven. Deze verhuis verliep ronduit chaotisch.

Ook het sociaal overleg verloopt slecht of wordt omzeild. Een aanleiding voor BTB om de puntjes op de i te zetten. Daarom voert BTB - ABVV actie aan het nieuwe DHL gebouw op maandag 9 oktober 2017.

Misbruik van interimarbeiders

DHL Aviation kwam negatief in het nieuws in mei van dit jaar, naar aanleiding van een Panorama uitzending. Daaruit bleek dat interimarbeiders door DHL niet correct behandeld werden. Hoewel BTB-ABVV die uitzending niet nodig had om DHL voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen, schakelden we sindsdien nog een versnelling hoger. De sociale inspectie werd - opnieuw - ingeschakeld en BTB-ABVV zette de problemen van de interimarbeiders bovenaan op de agenda van het sociaal overleg.

Sandra Langenus, gewestelijk secretaris BTB-ABVV: “Dankzij onze acties werden tientallen interimcontracten ondertussen omgezet naar vaste contracten. Dit betekent voor veel arbeiders een stap vooruit wat de werkzekerheid betreft. Maar er is nog veel werk aan de winkel. BTB wil het gebruik van interimarbeid vermijden of beperken tot maximum 65 dagen, we willen ook een maximum percentage van 5% interimarbeiders op het totale personeelsbestand. Er moet een degelijk opleidingsplan komen. De evaluatieprocedures moeten transparanter, en we willen geen interim kantoor meer op de DHL site!”

Een verhuis die even slecht georganiseerd werd als het sociaal overleg verloopt

Sandra Langenus: “De recente verhuis naar het nieuwe gebouw is niet echt succesvol verlopen. Je kan hier moeilijk spreken van kinderziektes, het was gewoon slecht of niet georganiseerd. De directie moest dat trouwens toegeven en keerde zonder overleg met de vakbonden een bruto premie uit aan het personeel. Een gemiste kans. Mochten we dit aan de onderhandelingstafel hebben besproken, hadden de arbeiders meer gekregen voor hetzelfde geld via een CAO 90!”

Ook de parkingproblematiek werd (lang voor het verhuizen) reeds aangekaart door de BTB vertegenwoordigers. De directie had hier geen oren naar en startte zelf een werkgroep mobiliteit op. De leden van deze werkgroep bestonden bijna uitsluitend uit mensen met een bedrijfswagen. Sandra Langenus: “Geen enkele arbeider werd gehoord in die mobiliteitsdiscussie, alsof hun probleem zichzelf wel zou oplossen. Dit is niet het geval. Bovendien is de weg aan de ingang levensgevaarlijk. Gaan de luchthavenautoriteiten echt wachten tot het eerste zwaar ongeval zich voordoet? Het lijkt soms wel een racebaan. We ijveren voor een degelijk mobiliteitsplan voor alle DHL werknemers!”

BTB voert actie bij DHL

Maandag 9 oktober 2017 om 18 uur - Vliegveld 117, Brucargo Noord, 1820 Steenokkerzeel