Vakbonden en directie bereiken akkoord over sociaal plan bij Mainfreight Oostende

Vandaag werd het sociaal plan dat werd bereikt tussen vakbonden en directie bij Mainfreight, goedgekeurd door de overgrote meerderheid van de 90 werknemers die rechtstreeks getroffen worden door de verhuis van de transport gerelateerde activiteiten naar een nieuw te bouwen site in Gent Zwijnaarde.


Vakbondssecretaris Birger Victor van BTB-ABVV spreekt over “een degelijk sociaal plan die de getroffen werknemers naast de nodige flankerende maatregelen, ook de gevraagde financiële compensatie kan bieden”.

Het sociaal plan heeft betrekking op de 50 chauffeurs, 25 arbeiders cross-dok en 6-tal bedienden die direct worden getroffen door de verhuis van de transport gerelateerde activiteiten naar een nieuw te bouwen site in Gent Zwijnaarde. Daar wordt momenteel een nieuw cross-dok gebouwd van 8.300m² groot, de effectieve verhuis is gepland in mei-juni 2018.

Het huidige cross-dok op de site te Oostende zal gebruikt worden om de overblijvende activiteiten te concentreren. De warehousing activiteiten, die hoofdzakelijk voor de firma Daikin worden uitgevoerd, worden verder geconsolideerd te Oostende.

Sociaal Plan

Via constructief sociaal overleg tussen vakbonden en werkgever werd op relatief korte termijn een akkoord van sociaal plan bereikt dat volgens vakbondsafgevaardigde Mario Demey van BTB-ABVV “een voldoende houvast kan bieden aan de getroffen werknemers om de overstap te maken van Oostende naar Gent”.

Het sociaal plan omvat een resem ondersteunende maatregelen zoals aangepaste arbeidstijdregelingen, organisatie van collectief vervoer, financiële ondersteuning bij de aankoop van een elektrische fiets en het ter beschikking stellen van bedrijfsfietsen. Daarnaast worden er ook financiële compensaties voorzien zoals gratis gebruik van het openbaar vervoer, een mobiliteitspremie en een verhuispremie.

Voor de getroffen werknemers die de overstap niet kunnen maken zal een oplossing gezocht worden om hen te heroriënteren binnen de vestiging te Oostende.

Werkzekerheid

Door de nieuwe centrale ligging aan het Eilandje in Gent zou het bedrijf jaarlijks 1,5 miljoen overbodige kilometers uitsparen. De directie rekent erop de transport gerelateerde activiteiten die zwaar onder druk staan door sociale dumping, opnieuw winstgevend te maken en zo de toekomst van deze activiteiten en de werkzekerheid te garanderen.