Swissport Belgium en de vakbonden engageren zich voor beter sociaal klimaat

BTB-ABVV, ACV-Transcom, ACLVB en de directie van Swissport Belgium stellen vast dat er de laatste jaren regelmatig sociale conflicten waren bij Swissport.

Zowel de werkgever als de vakbonden erkennen dat deze sociale conflicten het bedrijf een negatief imago hebben bezorgd. De sociale partners en de directie wensen hieraan te werken aangezien niemand hier beter van wordt.

Om deze negatieve situatie om te buigen is een grondige analyse van de oorzaken van deze sociale conflicten noodzakelijk. Iedereen is ook overtuigd van de noodzaak en de urgentie om hier samen op een actieve en constructieve manier aan te werken, en gemeenschappelijke oplossingen uit te werken, die gedragen worden door beide partijen.

De directie en de vakbonden gaan daarom een proces opstarten om concrete maatregelen uit te werken om het sociaal klimaat te verbeteren, wat de leefbaarheid van de onderneming op lange termijn moet ten goede komen, zowel op gebied van werkbaar werk, combinatie werk en gezin als economisch vlak.

Vakbonden en directie zullen eerst de verschillende oorzaken en aanleidingen voor de sociale conflicten verder analyseren. Daarna wordt in onderling overleg een actieplan opgesteld om te komen tot gemeenschappelijke oplossingen, om die vervolgens te implementeren. Doelstelling is om te landen ten laatste tegen 1 maart 2018.

Het is in ieders belang dat er dringend werk gemaakt wordt van dit beter sociaal klimaat, waarbij de ongenoegens die leven bij het personeel kunnen weggenomen worden en ook rekening gehouden wordt met de economische context waarbinnen de onderneming moet functioneren. Daar is iedereen bij gebaat: de werknemers, het bedrijf, de luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen en de passagiers.

Vakbonden en directie benadrukken dat ze vandaag samen een historische stap zetten. Dit is bovendien een bijzonder belangrijk signaal voor alle belanghebbenden binnen de luchthavengemeenschap. In deze constructieve en open sfeer hebben de directie en de vakbonden opnieuw vertrouwen in de toekomst.