De federale regering zet de transportsector in een winterse kou ... midden de zomer!

Het wordt stilaan de gewoonte dat de federale regering de werknemers in de transportsector miskent.

Zoals elke zomer schudde deze regering opnieuw maatregelen uit de mouw die tegen de werkende bevolking gericht zijn, ook tegen de transportarbeiders. Vandaag wordt de proefperiode opnieuw ingevoerd, worden nacht- en zondagsarbeid versoepeld, en krijgen de verhuis- en binnenvaartsector interimarbeid opgedrongen, hoewel niemand in de sector ernaar vroeg. Bovendien blijft de transportsector in de kou staan wat de lastenverlaging betreft.

Geen loonlastenverlaging voor de transportsector en de binnenvaart?

Werkgevers en werknemers uit het wegvervoer en de binnenvaartsector zijn al langer vragende partij voor maatregelen om de sector uit de crisis te helpen. Werkgevers én vakbonden uit het wegvervoer vroegen recent nog in een gemeenschappelijk voorstel om meer “zuurstof voor de transportsector”. Deze voorstellen, inclusief ondersteuning wat de loonkost betreft, worden door de federale regering echter niet ingewilligd. Ook de binnenvaart valt buiten de scope.

Frank Moreels, BTB Voorzitter, begrijpt de houding van de regering niet: “Binnenvaart en wegvervoer zijn nochtans evenzeer slachtoffer van sociale dumping als de bouwsector, die wel steunmaatregelen krijgt. Op die manier beloont de regering die transportbedrijven die wél sociale dumping organiseren. Transportfirma’s die “volgens het boekje” werken, blijven verweesd achter met een concurrentienadeel tegenover zij die uitwijken naar Oost-Europa. Wat voor de ene sector kan, wordt de andere ontzegd.”

Niemand vroeg interimarbeid in de verhuissector en de binnenvaart!

“Noch de werkgevers, noch de vakbonden wilden interimarbeid in deze gevoelige sectoren. Enkel gekwalificeerd personeel met de juiste certificaten mocht tot nu toe werken op binnenvaartschepen. Alleen betrouwbare en goed opgeleide verhuizers werden ingezet om je inboedel verhuizen.” zegt Frank Moreels: “Deze regering wil de interimbedrijven blijkbaar op hun wenken bedienen, en ook in deze gevoelige sectoren uitzendarbeid opdringen. Na de schokkende pano-uitzending - die de vele misbruiken van interimarbeid blootlegde - zouden ze nochtans beter moeten weten.”

Nacht- en zondagwerk worden “goedkoper”

Dat moet volgens de regering om de e-commerce te stimuleren. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is welke versoepelingen er precies komen, vreest BTB het ergste. Frank Moreels: “Dit zal zo goed als zeker koopkrachtverlies voor het personeel met zich meebrengen, door minder toeslagen voor overuren, nacht- en zondagwerk. Bovendien is dit overbodig want nacht- en weekendwerk in de logistieke sector zijn vandaag al mogelijk. Talloze logistieke bedrijven organiseren dit, in overleg met de vertegenwoordigers van het personeel. Blijkbaar wil men de werkgevers vrij spel geven, en nacht- en weekendwerk gewoon goedkoop maken. Voor de zoveelste keer zit de regering in de zakken van de transportarbeiders.”

Als alle werkgevers “tevreden” zijn: boer let op uw ganzen!

Zowel het VBO, Agoria, de Bouwconfederatie, Kamer van Koophandel van Brussel, middenstandsorganisaties, ... reageren positief op de besluiten van de federale regering. De reacties van de werkgeversorganisaties zijn unisono. Dan is het wel duidelijk dat deze regering haar huiswerk schreef in opdracht van diezelfde werkgevers. Het is even duidelijk wie er opnieuw het gelag zal betalen.

 

Download hier de nieuwsbrief (pdf)