Help ik smelt!! - Wat zijn je rechten bij extreem warm weer

Wat zijn je rechten bij extreem warm weer?


Bij grote hitte moet men rekening houden met 3 factoren: temperatuur, fysieke inspanning en werkmethodes. Bij overschrijding van de maximumwaarden dient de werkgever maatregelen te nemen.

Risicoanalyse deel 1: Meting van de temperatuur

Dit gebeurt met een zogenaamde “vochtige globethermometer”. Deze thermometer houdt ook rekening met de luchtvochtigheid, de luchtstroomsnelheid en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. Het is mogelijk dat het resultaat lager uitvalt dan de temperatuur die met een gewone thermometer vastgesteld wordt.
Het resultaat is de zogenaamde WGBT-index en wordt uitgedrukt in waarden.


Risicoanalyse deel 2: Bepaling van de aard van de fysieke inspanning

Dit wordt bepaald door de arbeidsgeneesheer en wordt geëvalueerd door de per seconde te produceren energie nodig om een werk uit te voeren. Het wordt berekend voor een continu werk van 8 uren en berekend in Watt. De fysieke belasting kan gekwalificeerd worden als zeer licht <117 Watt, licht 117-234 Watt, halfzwaar 235-360 Watt, zwaar 361-468 Watt en zeer zwaar >468 Watt.
Zowel in werklokalen als in open lucht gelden dezelfde maximumwaarden:

 Soort werk Minimumtemperatuur WBGT-index (maximum waarde)
 Zeer licht werk 18°C 29
Licht werk 16°C 29
Halfzwaar werk 14°C 26
Zwaar werk 12°C 22
Zeer zwaar werk 10°C 18


Risicoanalyse deel 3: Analyse van de werkmethodes

Er wordt onderzocht op welke manier men werkt, met welke hulpmiddelen, met welke werkkledij en welke persoonlijke beschermingsmiddelen.


Overschrijding van de maximum-waarden


In dit geval moet de werkgever de vooraf opgestelde technische en organisatorische maatregelen nemen om de blootstelling aan warmte en de risico’s hieraan verbonden te beperken of te voorkomen.

  • Beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, zonnecrème, ...) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld.
  • Gratis aangepaste frisdranken verstrekken
  • Binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren.
  • Verlagen van de fysieke werkbelasting door aanpassing van werkmiddelen of methodes
  • Alternatieve werkmethodes en/of aangepaste uurroosters invoeren
  • Beperken van de duur en intensiteit aan de blootstelling door rusttijden toe te staan. Overzicht hieronder.
 Afwisseling in het werk WBGT waarde WBGT waarde WBGT waarde WBGT waarde
   (zeer) licht werk halfzwaar werk zwaar werk zeer zwaar werk
45 min werk - 15 min rust 29,5 27 23 19
30 min werk - 15 min rust 30 28 24,5 21

 

Download deze nieuwsflash (pdf)