Uber Eats en Deliveroo, stop met uitbuiting en zwartwerk!

Maaltijdkoeriers zijn werknemers, sterker nog het zijn transportarbeiders! Zet de zaken op orde of stop ermee, alleen zo krijgen we een volwassen en eerlijke sector!

De Commissie arbeidsverhoudingen erkent maaltijdkoeriers als werknemers

Deze week heeft de commissie arbeidsverhoudingen zich een eerste keer uitgesproken over de vraag of maaltijdkoeriers werknemers dan wel zelfstandigen zijn. Het was de eerste test van de wetgeving over platformwerk die minister Dermagne begin 2023 heeft uitgerold.

Frank Moreels, voorzitter BTB-ABVV: “We zijn tevreden dat de commissie de koeriers van Uber Eats erkent als werknemers, dit betekent dat de nieuwe wetgeving een eerste test overleefd heeft. Voor ons zijn fietskoeriers transportarbeiders, spijtig genoeg blijven internationale platformen het licht van de zon op dit vlak ontkennen.”

De tweede keer dat de platformen in het zand bijten

In december 2023 volgde het arbeidshof in Brussel de analyse van de vakbonden én het arbeidsauditoraat dat de maaltijdkoeriers van Deliveroo niet enkel werknemers zijn, maar ook dat ze in het PC van het transport (140.03) thuishoren. Het hof oordeelde ook dat deze platformen niets te zoeken hebben in de deeleconomie, het beruchte P2P-statuut.

Frank Moreels: “Het is inderdaad de tweede keer op relatief korte tijd dat onze analyse erkend wordt door de juiste instanties. Maar de platformen weigeren, tegen de juridische uitspraken in, zich neer te leggen bij de realiteit. Deliveroo is al jaren bezig om er een procedureslag van te maken, en hun koeriers/werknemers een correcte vergoeding te ontzeggen. Ook UBER Eats wil er een lange strijd in de rechtbank van te maken.”

Tijd om het vonnis van de arbeidsrechtbank uit te voeren!

Het vonnis rond Deliveroo en de nieuwe wetgeving van 2023 worden echter niet toegepast. De platformen doen lustig voort en een echte reactie was er tot nu toe niet. Toch is deze broodnodig: de wetgeving heeft vandaag haar eerste test doorstaan en er is een duidelijk vonnis. Het P2P statuut mag arbeidsrechtelijk vandaag niet meer gebruikt worden. Ofwel ben je werknemer, ofwel ben je zelfstandige. In beide gevallen moet er bijgedragen worden aan de sociale zekerheid. Koeriers die nog steeds gebruik maken van het P2P statuut werken eigenlijk in het zwart.

Frank Moreels: “De rechtbank heeft een uitspraak gedaan, het cassatieberoep van Deliveroo werkt niet opschortend. De RSZ en de sociale inspectie hebben vandaag het instrument in handen om de platformen van maaltijdbezorging te dwingen om zich aan de Belgische wetgeving te houden. Ze moeten dit dringend doen en een duidelijke boodschap geven: als je in België wil blijven opereren zal dit volgens de Belgische regels zijn! Dan pas spreken we van een eerlijke en correcte sector. We vragen dat ook minister Dermagne het nodige doet om de arbeidsinspectie te laten optreden tegen deze platformen, die onwettelijk verder werken alsof er niets aan de hand is”.

Minister Van Peteghem: neem uw verantwoordelijkheid!

Het vonnis van de arbeidsrechtbank was duidelijk: de maaltijdplatformen voldoen NIET aan de voorwaarden om erkend te worden als elektronisch platform in de deeleconomie. Ze mogen dus geen gebruik maken van het P2P statuut. Dit is arbeidsrechtelijk al het geval, toch blijven deze platformen nog steeds het P2P statuut fiscaal gebruiken. Het is dringend tijd om deze anomalie recht te zetten en de erkenning van deze platformen in te trekken!

Frank Moreels: “Het niet intrekken van deze erkenning is schuldig verzuim van minister Van Peteghem. Hij blijft de platformen de kans geven om de koeriers te laten opdraaien voor inbreuken op de arbeidswetgeving. Deliveroo weet dat ze het P2P statuut niet mag gebruiken maar legt al het risico bij de koeriers, die niet weten dat ze eigenlijk aan het zwartwerken zijn! De mogelijke gevolgen voor de honderden koeriers interesseren hen niet, enkel het eigen winstbejag telt. De minister kan niet langer verstoppertje spelen, hij moet vandaag nog zijn verantwoordelijkheid nemen!”