Protocolakkoord PC 127 (handel in brandstoffen)

De vakbonden en werkgeversorganisaties bereikten vandaag – 14 november 2023 – en op de valreep een sectorakkoord voor het paritair comité 127 (handel in brandstoffen).


De belangrijkste krachtlijn van het akkoord is een koopkrachtpremie (onder bepaalde voorwaarden).

Koopkracht

Toekenning koopkrachtpremie in 2023, volgens afgesproken modaliteiten van hoge winst en uitzonderlijk hoge winst

Hoge winst - 200 euro
Positieve cijfers op basis van code 9905 afgesloten boekjaar 2022.

Uitzonderlijk hoge winst - 350 euro
Indien 9905 die positief is > 1,5 keer het gemiddelde van de code 9905 van de jaren 2019/2020/2021, waarbij negatieve jaren niet in rekening worden gebracht.

Uitzonderlijk hoge winst - 750 euro
Indien 9905 die positief is > 6 keer het gemiddelde van de code 9905 van de jaren 2019/2020/2021, waarbij negatieve jaren niet in rekening worden gebracht.

Toekenning vóór 31 december 2023 aan de werknemers die op het ogenblik van uitreiking in dienst zijn.

Het bedrijf waar je werkt kan altijd beter doen!
 

Woon-werk verkeer

Openbaar vervoer
De tussenkomst van de werkgever bij gebruik van het openbaar vervoer (bij een niet derdebetalersregeling) zal opgetrokken naar 80% vanaf 1 januari 2024.

Verlenging en herziening cao’s

SWT, landingsbanen en tijdskrediet: volledige invulling wettelijke mogelijkheden.

 

Download deze nieuwsflash (pdf).