Indexering lonen garagepersoneel in de taxisector

De sectorale minimumlonen van het garagepersoneel Taxi, VVB en IBP worden vanaf 1 november 2023 verhoogd.

In het regime van de 38-uren week betekent dit concreet:

 

Categorie Minimumuurloon vanaf 01/11/2023
Hulparbeider 13,0967 €
Geschoolde arbeider - 3e categorie 13,9059 €
Geschoolde arbeider - 2e categorie 15,2892 €
Geschoolde arbeider - 1e categorie 16,1028 €
Buiten categorie 17,1860 €

 

 

Download deze nieuwsbrief (pdf).