Bestuurderspas Vlaanderen: Taalopleiding voor het behalen van Taalniveau B1- (2.1 en 2.2)

Belangrijke mededeling voor Uberchauffeurs in Vlaanderen.

 

Het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft deze week een gloednieuw digitaal opleidingsaanbod aangekondigd waarmee taxibestuurders kunnen voldoen aan de vereiste taalnorm B1 voor de deadline van 30 juni 2024.

Vanaf heden kunnen taxibestuurders die de B1-norm (richtgraad 2.1 en 2.2) moeten behalen zich inschrijven voor een online taalopleiding bij de centra voor volwassenenonderwijs

Wie komt in aanmerking?

  • Alle bestuurders die hun bestuurderspas hebben behaald vóór 1 juli 2024 op basis van niveau A2, zowel zelfstandigen als werknemers, krijgen voorrang bij inschrijving voor deze opleiding.
  • Bestuurders die hun bestuurderspas na 30 juni 2022 hebben ontvangen op basis van niveau A2 hebben twee jaar de tijd, vanaf die datum, om het B1-niveau (richtgraad 2.1 en 2.2) te bereiken en aan te tonen (*).

Welke bestuurders hebben een uitnodiging ontvangen voor de opleiding?

  • Bestuurders die nog niet voldoen aan het B1-niveau en verplicht zijn bij te scholen om te voldoen aan de wettelijke eisen (de grootste groep).
  • Bestuurders die wel het B1-niveau hebben, maar bij hun aanvraag de juiste documenten niet hebben ingediend, waardoor hun aanvraag niet volledig is.
  • Bestuurders die het B1-niveau hebben en de juiste documenten hebben ingediend, maar waarbij de gemeente de aanvraag niet correct heeft afgehandeld. In dit geval is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeente waar de vergunning is uitgereikt om dit te corrigeren.

Ons advies:

Bestuurders die al over een B1-niveau beschikken en dit nog niet hebben aangegeven, wordt aangeraden dit toe te voegen aan hun dossier op Centaurus. Zij zijn dan al in overeenstemming met de vereisten en hoeven geen verdere opleiding te volgen.

Deelnemingsvoorwaarden voor de nieuwe digitale taalopleiding:

Chauffeurs betalen twee keer 82 euro voor een online taalopleiding van in totaal 240 uur, specifiek gericht op taalgebruik in de sector.

De cursus kan eenvoudig worden gecombineerd met hun werk, aangezien chauffeurs de opleidingsblokken flexibel kunnen plannen op tijdstippen die voor hen passen.

Chauffeurs die niet voldoen aan het B1-niveau, maar wel A2-niveau kunnen aantonen, kunnen zich inschrijven voor de B1-opleiding georganiseerd door de CVO's KISP of QRIOS.

Praktische informatie:

De CVO's die verantwoordelijk zijn voor de B1-opleidingen zullen in de komende maanden nog meer opleidingscycli inplannen om bestuurders te helpen om tijdig hun B1-certificaat te behalen en hun bestuurderspas te behouden.

De online opleiding gaat van start op maandag 6 november. Als bestuurders op dat moment met de opleiding beginnen, hebben ze voldoende tijd om voor 30 juni 2024 beide modules af te ronden en het vereiste B1-certificaat te behalen.

Inschrijven

Inschrijven voor de online modules kan via de websites van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s):

- CVO KISP : https://www.kisp.be
- CVO QRIOS: https://www.qrios.be

Let op

Indien de bestuurder niet daadwerkelijk beschikt over een A2-niveau, dient hij/zij een afspraak te maken met het Agentschap Integratie en Inburgering. Daar zal een consulent helpen en begeleiden naar het meest geschikte opleidingsaanbod.

Na inschrijving voor de digitale B1-opleiding ontvangt de bestuurder een inschrijvingsbevestiging. De vermelde aanvangstijd in deze bevestiging (bijvoorbeeld maandag 9/11 om 9:00 uur) is niet relevant. De bestuurder wordt uitgenodigd om in een volgende e-mail in te loggen voor de eerste les, en hiervoor worden verschillende tijdstippen aangeboden.

(*) Taalvereisten voor taxi:

In 2020 trad het nieuwe taxidecreet in Vlaanderen in werking om taxi's als een aantrekkelijk en toegankelijk vervoermiddel in de markt te zetten. Een van de hervormingen was de verplichte norm voor het taalniveau van taxichauffeurs. Deze norm werd gekoppeld aan de bestuurderspas, die sinds 1 juli 2020 verplicht is in Vlaanderen. Bestuurders die hun pas vóór 1 juli 2022 hebben ontvangen, moeten uiterlijk twee jaar na ontvangst een bewijs van taalniveau Nederlands B1 (richtgraad 2.2) kunnen tonen. De overgangsperiode voor het behalen van het vereiste taalniveau is verlengd tot en met 30 juni 2024.

Deadline: 30 juni 2024

Als u uw bestuurderspas vóór 1 juli 2022 heeft ontvangen en nog niet voldoet aan het vereiste taalniveau, heeft u tot 30 juni 2024 de tijd om bij te scholen.

Als u een bestuurderspas heeft maar nog niet voldoet aan de taal vereiste, raden we u sterk aan om deel te nemen aan de nieuwe online cursus bij KISP of QRIOS. Deze opleiding kan worden afgerond vóór de deadline van 30 juni 2024.

Voor meer informatie kunt u terecht op

www.vlaanderen.be/taxi 
www.vlaanderen.be/bestuurderspas-individueel-bezoldigd-personenvervoer-nieuwe-versie