Sectoronderhandelingen Handel in Brandstoffen muurvast

Tijdens de recente sector-onderhandelingen op 26/10 in het paritair comité moesten de vakbonden vaststellen dat het onmogelijk bleek om met de werkgevers tot een akkoord te komen over de toekenning van een koopkrachtpremie 2023-2024 voor de werknemers in de sector.

Na verschillende gespreksrondes bleek namelijk dat de werkgevers hun eerder gegeven beloftes niet wensen te respecteren en constant hun standpunten wijzigen. Dit maakt ernstige onderhandelingen onmogelijk.

Al vanaf juni van dit jaar weigeren zij inhoudelijk verder te spreken over een koopkrachtpremie. Zij verscholen zich achter een eventueel akkoord in het PC 140.03. Van zodra er in die sector een akkoord was zouden zij dezelfde modaliteiten voor een koopkrachtpremie overnemen.

Hun belangrijkste reden hiervoor was het feit dat er een aantal bedrijven zijn die zowel onder de sector transport/logistiek vallen als onder de sector handel in brandstoffen.

Het leek hen niet logisch dat chauffeurs in een dergelijk bedrijf een verschillende koopkrachtpremie zouden krijgen, al naar gelang de sector waar ze onder vallen.

Nu er een akkoord is in de sector transport/logistiek komen zij op hun belofte terug en komen zij met een nieuw voorstel met strengere modaliteiten.

Woordbreuk dus… Nooit gezien tijdens onderhandelingen en vooral respectloos.

Onze eisen zijn nochtans niet hoog: een koopkrachtpremie van 200 euro voor elke werknemer in bedrijven waar er winst werd gemaakt in 2022. Bedrijven die verlies leden bleven buiten schot.

Ondanks ettelijke treurzangen dat ze geen chauffeurs meer vinden, weigeren de werkgevers om zelfs maar een symbolische geste te doen voor diezelfde chauffeurs.

ACV-Transcom en BTB-ABVV blijven de komende weken vechten voor een akkoord in de sector en rekenen erop dat de werkgevers hun eerdere beloftes alsnog zullen respecteren !!!

 

Download het pamflet (pdf).