0% loonmarge = 0% respect voor de werknemers: werkgevers bus- en carsector willen geen akkoord!

De bus- en carchauffeurs in de sector hebben zich onvermoeibaar ingezet om bedrijven winstgevend te maken in 2022, maar wat krijgen zij in ruil?

Een stamp onder hun kont en flexi-jobs door hun strot geramd! Na de vierde onderhandelingsronde is er nog steeds geen wil bij de werkgeversfederatie (FBAA) om een sectorakkoord te sluiten. Tom Peeters, Adjunct van de Federaal secretaris BTB-ABVV Wegvervoer & Logistiek: “De werkgevers hebben geen enkel respect voor hun werknemers. Ondanks de uitdagende loonnorm van 0% zijn onze eisen verre van onredelijk. We vragen alleen aan die bedrijven die in 2022 winstgevend waren om een kleine inspanning te doen voor hun personeel. Maar zelfs dat is er teveel aan!”

Weinig onderhandelingsmarge door de loonnorm

De strikte loonnorm van 0% biedt de vakbonden weinig speelruimte voor onderhandelingen. De paar punten waarover we nog kunnen onderhandelen, zoals de koopkrachtpremie, bieden de enige kans om iets te betekenen voor de werknemers in 2023 en 2024. Dit kan bovendien helpen om de aantrekkelijkheid van de sector enigszins te herstellen.

De criteria die we voor de koopkrachtpremie voorstellen, zijn allesbehalve buitensporig. We vragen enkel winstgevende bedrijven in 2022 om hun personeel een koopkrachtpremie van maximaal €250 te betalen. Tom Peeters: “Concreet betekent dit een koopkrachtverhoging van €10 per maand gedurende de komende 2 jaar, uitsluitend voor werknemers van winstgevende bedrijven die voldoende winst gemaakt hebben. En aangezien slechts 50% van de beschikbare winst mag besteed worden zal er dus voor veel werknemers geen (bij verlies) of slechts een beperkte koopkrachtverhoging zijn gedurende de komende 2 jaar.”

Werkgevers dragen de sector ten grave

Het is opmerkelijk dat werkgevers aan de ene kant klagen dat ze geen geschikt personeel kunnen vinden, maar aan de andere kant weigeren ze de sector aantrekkelijker te maken. Zelfs nadat de werkgevers, met het invoeren van flexi-jobs in de sector, een vervroegd kerstcadeau kregen van de federale regering zijn ze niet bereid iets voor hun bestaande personeel te doen.
Nochtans is de enige manier om chauffeurs aan te trekken, ervoor te zorgen dat loon- en arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk zijn. Zolang werkgevers dit niet begrijpen, zal de sector het moeilijk blijven hebben om voldoende werknemers aan te trekken, zelfs met flexi-jobs. Sterker nog, meer en meer chauffeurs zullen de sector verlaten.

De Lijn heeft het begrepen: 250 euro voor iedereen!

Ook De Lijn kampt met een groeiend chauffeurs tekort. In tegenstelling tot het FBAA hebben zij wél begrepen dat ze de loon-en arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren, willen ze nieuwe chauffeurs aantrekken. Afgelopen vrijdag sloten de sociale partners een sectoraal akkoord waarbij alle werknemers, ongeacht hun arbeidsregime en zonder voorwaarden, een koopkrachtpremie van 250 euro zullen ontvangen. Tom Peeters: “Laat dit een inspiratie zijn voor de werkgevers. Of zijn onze chauffeurs die exact dezelfde job doen, misschien minderwaardig aan hun collega’s bij De Lijn?”

Geen akkoord op 10 november = acties

Er werd reeds in september een stakingsaanzegging aan de werkgevers overgemaakt. Op 10 november zitten we opnieuw samen met de werkgevers om alsnog tot een akkoord te komen. Als ook dan geen akkoord gevonden wordt, zullen we overgaan tot harde acties.