Protocolakkoord PC 140.03 (Transport & Logistiek)

De vakbonden en werkgeversorganisaties bereikten vandaag – 19 oktober 2023 - een sectorakkoord voor het paritair subcomité 140.03 (wegvervoer & logistiek).

Dit is het grootste subcomité binnen de transportsector.
Hieronder kan U de belangrijkste krachtlijnen van het akkoord terugvinden.

 

Koopkracht

Toekenning koopkrachtpremie in 2023, volgens afgesproken modaliteiten van hoge winst en uitzonderlijk hoge winst

Hoge winst - 200 euro

  • Positieve cijfers op basis van code 9905 afgesloten boekjaar 2022.

Uitzonderlijk hoge winst - 350 euro

  • Indien 9905 die positief is > 1,5 keer het gemiddelde van de code 9905 van de jaren 2019/2020/2021, waarbij negatieve jaren niet in rekening worden gebracht.

Uitzonderlijk hoge winst - 750 euro

  • Indien 9905 die positief is > 6 keer het gemiddelde van de code 9905 van de jaren 2019/2020/2021, waarbij negatieve jaren niet in rekening worden gebracht.

Uitreiking vóór 1 december 2023 aan de werknemers die op het ogenblik van uitreiking in dienst zijn.

Het bedrijf waar je werkt kan altijd beter doen!

 

Woon-werk verkeer

Fietsvergoeding
De fietsvergoeding zal met ingang van 1 januari 2024 opgetrokken worden van 0.24 euro naar 0.27 euro per kilometer.

Openbaar vervoer
De tussenkomst van de werkgever bij gebruik van het openbaar vervoer (bij een niet derdebetalersregeling) zal opgetrokken naar 90% vanaf 1 januari 2024.

 

Verlenging en herziening cao’s

  • SWT, landingsbanen en tijdskrediet: volledige invulling wettelijke mogelijkheden.
  • Permanente vorming

 

Verhoging aanvullende sociale voordelen

  • De vergoeding bij dodelijk ongeval of overlijden op het werk wordt verhoogd van 4000 naar 5000 euro.
  • De afscheidspremie bij pensioen of SWT wordt verhoogd van 116,44 naar 150 euro.

 

Download de nieuwsbrief (pdf).