Sluiting SAFE-Parkings in Limburg is onaanvaardbaar: BTB – ABVV trekt aan de alarmbel. Investeringen zijn noodzakelijk!

Het wildparkeren in Limburg neemt weer toe nu Groep Bruno bij gebrek aan ondersteuning van de overheid zijn 3 beveiligde parkings heeft gesloten. Dit is voor BTB-ABVV onaanvaardbaar.

Het belang van veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens kan niet worden overschat. Vrachtwagenchauffeurs spelen een cruciale rol in onze economie. Ze werken lange uren en leggen grote afstanden af om ervoor te zorgen dat goederen tijdig afgeleverd worden bij consumenten en bedrijven.

Essentieel in het uitvoeren van hun dagtaak is rust. Lange uren achter het stuur kunnen vermoeidheid veroorzaken, wat het risico op ongevallen verhoogt. Als chauffeurs geen toegang hebben tot veilige parkeerplaatsen om te rusten, kiezen ze voor andere oplossingen en neemt het wildparkeren langs zijkanten van de weg weer toe. Bewijs hiervan is de het sluiten van 3 safe-parkings in Limburg 2 weken geleden door Groep Bruno wegens gebrek aan ondersteuning vanuit de overheid. Tom Peeters, Adjunct van de Federaal Secretaris BTB-ABVV Wegvervoer & Logistiek: “Anno 2023 is het onaanvaardbaar dat er nog steeds chauffeurs in erbarmelijke situaties hun rust moeten nemen en vaak geen toegang hebben tot fatsoenlijke sanitaire voorzieningen.”

Veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens zijn essentieel om de veiligheid van chauffeurs te waarborgen, de logistieke sector te versterken, goederen te beschermen en vooral de levenskwaliteit van de chauffeurs te verbeteren. Dat is ook de conclusie uit het 10de BTB zwartboek veilige parkings. Het is een investering in de economie en de samenleving als geheel. De overheid speelt een cruciale rol in het creëren van de nodige infrastructuur en beleidsmaatregelen om dit te verwezenlijken.

BTB-ABVV hekelt dan ook de houding van de van de Vlaamse en Federale overheden die het nalaat om snel en efficiënt te investeren in het uitbouwen van bijkomende infrastructuur, wetende dat er vanuit Europa geld op tafel ligt om te investeren in privaat-publieke projecten voor meer safe-parkings.

Tom Peeters: “BTB-ABVV erkent dat er stappen worden gezet vanuit het Kabinet Mobiliteit van Minister Peeters, maar dringt aan om alle partners rond de tafel te brengen om op korte termijn snel en efficiënt budgetten vrij te maken die investeringen in safe-parkings kunnen versnellen. Het is van vitaal belang dat dit met prioriteit wordt aangepakt.”