Protocolakkoord PC 140.05 (Verhuis)

De vakbonden en werkgeversorganisaties bereikten vandaag – 27 september 2023 - een sectorakkoord voor het paritair subcomité 140.05 (verhuis). Het is het derde akkoord binnen de transportsector.


Hieronder kan U de belangrijkste krachtlijnen van het akkoord terugvinden.

Koopkracht

Toekenning koopkrachtpremie in 2023, volgens afgesproken modaliteiten van hoge winst en uitzonderlijk hoge winst

Hoge winst
Positieve cijfers op basis van code 9905 afgesloten boekjaar 2022: 200 euro.

Uitzonderlijk hoge winst
Winstcode 9905 in 2022 x 1,5 t.ov. 2021: 250 euro.

Uitreiking vóór 1 december 2023 aan de werknemers die op het ogenblik van uitreiking in dienst zijn.

 

Uitwerking van een campagne ‘meer vrouwen in de sector’ en een campagne ‘opkomen tegen geweld en discriminatie in de sector’

 

Verlengingen en nieuwe cao’s

  • SWT, landingsbanen en tijdskrediet: volledige invulling wettelijke mogelijkheden.
  • Deconnectie.
  • Invoering van anciënniteit op sectorniveau (met inbegrip van de periode interim - tewerkstelling van max. 1 jaar) (anciënniteitspremie en het anciënniteitsverlof, niet voor de opzegtermijn).
  • Verhogen tot 80% van de treinkaart in tweede klasse zodat werknemers van kosteloos woon-werkverkeer kunnen genieten indien hun onderneming een derdebetalersregeling afsluit met de NMBS.

 

Download de nieuwsflash (pdf).