Protocolakkoord PC 140.02 (taxi en locatievervoer)

Vakbonden en werkgevers bereikten op 12 september een sectorakkoord voor het paritair subcomité 140.02 (taxi- en locatievervoer).

Hieronder kan u de belangrijkste krachtlijnen van het akkoord terugvinden. 

Koopkracht

Verhoging ecocheque
De bestaande ecocheque van 100 euro wordt recurrent opgetrokken naar €250 (de eerste maal betaalbaar in
januari 2024).

Eenmalige koopkrachtpremie
Toekenning koopkrachtpremie in 2023, volgens afgesproken modaliteiten van hoge winst en uitzonderlijk hoge winst.

 • De verhouding tussen de bedrijfswinst (code 9901) en het balanstotaal van het gemiddelde voor de jaren 2019-2021;

HOGE WINST

 • 125 euro: De verhouding is in 2022 ten minste 1,25x hoger
 • 250 euro: De verhouding is in 2022 ten minste 1,50x hoger

UITZONDERLIJK HOGE WINST

 • 375 euro: De verhouding is in 2022 ten minste 2x hoger

Jaarlijkse indexering van uitkeringen/sociale voordelen (vanaf januari 2024)

 • Vergoeding voor definitieve terugtrekking van de medische schifting
 • Uniformvergoeding
 • Overlijdensvergoeding
 • Afscheidsvergoeding
 • Aanvullende economische werkloosheidsuitkering
 • Aanvullende ziektevergoeding
 • Vergoeding van kosten oogonderzoek, medische schifting rijbewijs
 • Tussenkomst in permanente vorming

Verlenging, herziening en invoering cao’s

 • SWT, landingsbanen en tijdskrediet: volledige invulling wettelijke mogelijkheden
 • Risicogroepen
 • Vorming

De sociale partners leggen hierbij de focus op het behalen van het vereiste taalniveau (cf. Besluit Vlaamse Regering), zodat de werknemers aan deze wettelijke, aanzienlijke vereiste zullen kunnen voldoen. De werkgever is verplicht deze vorming te organiseren tijdens de betaalde werkuren.

 • CAO cadeaucheque werd niet verlengd. Bedrag opgenomen in de eco-cheque.

Uitwerking van een campagne ‘meer vrouwen in de sector’ en van een campagne ‘opkomen tegen geweld en discriminatie in de sector’.

 

Download hier de nieuwsbrief (pdf).