Protocolakkoord PC 140.04 (afhandeling luchthavens)

De vakbonden en werkgeversorganisaties bereikten vandaag – 31 augustus 2023 - een sectorakkoord voor het paritair subcomité 140.04 (afhandeling van de luchthavens). Het is het eerste akkoord binnen de transportsector.

Hieronder kan U de belangrijkste krachtlijnen van het akkoord terugvinden.

Koopkracht.

Toekenning koopkrachtpremie in 2023, volgens afgesproken modaliteiten van hoge winst en uitzonderlijk hoge winst 

Hoge winst

 • 0,01 % -> 2% : € 200
 • 2,01 % -> 4 % : € 400

Uitzonderlijk hoge winst

 • 4,01 % -> 6 % : € 600
 • Hoger dan 6% : € 750

Uitreiking vóór 1 december 2023 aan de werknemers die op 31 augustus 2023 én op het ogenblik van uitreiking in dienst zijn.


Recurrente toekenning van een ecocheque via onderstaand stappenplan.

 • € 50 op 1/7/2024
 • € 100 op 1/12/2024
 • € 150 op 1/12/2025
 • € 200 op 1/12/2026
 • € 250 op 1/12/2027

Met uitsluiting van de ondernemingen die alreeds gelijkwaardige ecocheques toekennen aan de arbeiders en met uitsluiting van de ondernemingen die alreeds aan de arbeiders de 4 halve dagen extra verlof zoals gekend in PC 226 toekennen.

Verplicht opstarten van onderhandelingen op ondernemingsvlak met het oog op het afsluiten van een CAO 90 tegen uiterlijk eind 2024.

Werknemers die uit dienst treden voor de uitbetaling van de eindejaarspremie zullen voortaan de opgebouwde rechten inzake  deze premie kunnen ontvangen met uitzondering van uitdiensttreding wegens een ontslag voor dringende redenen.

De communautaire betaalde feestdag wordt vanaf 1/1/2024 vervangen door 8 mei.

Uitwerking van een campagne ‘meer vrouwen in de sector’ en  een campagne ‘opkomen tegen geweld en discriminatie in de sector’

Verlenging en herziening cao’s:

 • SWT, landingsbanen en tijdskrediet: volledige invulling wettelijke mogelijkheden.
 • Deconnectie (nieuw afgesloten).

 

Download deze nieuwsflash (pdf).