Minister Peeters negeert de stem van De Lijn-chauffeurs in de strijd tegen agressie

Na de positieve uitkomst van het onderhoud met minister Peeters in juni rond de gesloten stuurposten en aanwerving van extra controleurs, waren de vakbonden hoopvol.


Het geplande gesprek van 11 juli tussen minister Peeters en het kabinet Verlinden zou het sluitstuk worden van het plan van aanpak tegen de alsmaar toenemende agressie ten aanzien van medewerkers en chauffeurs van De Lijn. De teleurstelling is des te groter nu wij vaststellen dat de vakbonden, in tegenstelling tot de werkgevers en hun federatie, niet zijn uitgenodigd door het kabinet van minister Peeters voor dit overleg.

Erik Maes, sectorverantwoordelijke BTB-ABVV: “Hoewel wij verheugd zijn dat er eindelijk actie wordt ondernomen, is het onaanvaardbaar dat de chauffeurs en medewerkers, die bijna dagelijks in de klappen delen, niet worden gehoord.”

Gebrek aan respect!

Zowel de vakbonden als de werkgevers waren pleitbezorgers voor een inclusief rondetafelgesprek, waarbij alle belanghebbenden betrokken zouden worden. Het is onacceptabel dat de chauffeurs geen enkele rol krijgen bij het vinden van oplossingen. Dit gebrek aan inspraak en het ontbreken van een eerlijke vertegenwoordiging is een flagrante schending van hun rechten en toont weinig respect naar het personeel en de onderaannemers van De Lijn.

Vakbonden verwachten een uitnodiging!

BTB-ABVV en ACOD TBM, de vakbonden die de belangen van de chauffeurs bij De Lijn vertegenwoordigen, zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord
Stan Reusen, adjunct-federaal secretaris ACOD TBM: “Het is tijd dat degenen die daadwerkelijk geconfronteerd worden met de gevaren en uitdagingen op het terrein, de kans krijgen om hun perspectief te delen en actief meewerken aan het vinden van duurzame oplossingen.” Alleen door een gezamenlijke inspanning kunnen we de veiligheid van het personeel van De Lijn waarborgen en de rechten van werknemers beschermen.

De komende dagen zullen we de chauffeurs alvast inlichten over de gang van zaken. Op dinsdag 11 juli van 7u tot 9u geven we alvast de aftrap aan het station aan de luchthaven van Zaventem.