Werkgevers in de transport & logistiek blazen de sectoronderhandelingen op

De werkgeversfederaties (TLV, UPTR, Febetra) hebben de moeizame sectoronderhandelingen na de 3de ronde verlaten.

Zij willen de werknemers in de sector, die ervoor gezorgd hebben dat bedrijven 2022 winstgevend konden afsluiten, niets geven. De houding van de vakbonden is niet zo halsstarrig zoals de werkgevers beweren. De vakbonden vragen wel dat er respect is voor het geleverde werk van het personeel.

Geen respect voor het personeel

De koopkrachtpremie is de enige mogelijkheid om iets te doen voor werknemers, in 2023 en 2024, en om de sector opnieuw aantrekkelijker te maken.

Frank moreels, voorzitter BTB: “Onze criteria voor het toekennen van de koopkrachtpremie zijn meer dan redelijk. We vragen alleen aan de bedrijven die in 2022 winstgevend waren om aan hun werknemers een koopkrachtpremie van 250 euro te betalen.”

Concreet betekent dit voor de werknemers een koopkrachtverhoging van 10 euro per maand voor de volgende 2 jaar, enkel voor hen die werken in bedrijven die in 2022 winst hebben gemaakt. Voor alle andere werknemers is er geen koopkrachverhoging de komende 2 jaar.

CAO’s bepaalde duur niet verlengd

CAO’s van bepaalde duur die dienden verlengd te worden voor 1 juli 2023, wensten de werkgevers niet te verlengen aangezien er voor hen enkel een akkoord is als er een akkoord is over alle punten.
Dit betekent dat de werknemers in de sector geen gebruik meer zullen kunnen maken van onder andere tijdskrediet, SWT, eindeloopbaan, en landingsbanen.

Syndicale acties zullen volgen

Morgen beraden de vakbonden zich over welke acties er zullen genomen worden. We verwachten dan ook massale actiebereidheid van onze mensen in de bedrijven.
Frank Moreels: ”Als vakbond is het voor ons onaanvaardbaar dat de werknemers die het bedrijf doen draaien niet mee mogen genieten van de goede resultaten.”