Maatregelen nodig om agressie tegen buschauffeurs aan te pakken

Gisteren hebben we helaas opnieuw een geval van zinloze agressie tegen een buschauffeur van Multiobus in Tienen (onderaannemer van De Lijn) moeten constateren.

Agressie en geweld tegen buschauffeurs nemen helaas steeds meer toe. De incidenten worden bovendien steeds ernstiger, zoals blijkt uit verschillende media-berichten. Veel chauffeurs worden regelmatig geconfronteerd met verbaal en/of fysiek geweld.

Veiligheid van buschauffeurs in gevaar

Buschauffeurs zetten zich dagelijks in om reizigers veilig en op tijd naar hun bestemming te brengen, ondanks het verkeersleed en allerlei vormen van onbegrip en wangedrag. Buschauffeurs hebben een dikke huid, maar het is onaanvaardbaar dat ze ook nog eens te maken krijgen met fysiek en/of verbaal geweld. Het is hoog tijd dat er actie wordt ondernomen tegen dit "fenomeen" waar nauwelijks iets aan gedaan wordt.

Buschauffeurs verdienen bescherming

Als BTB-ABVV pleiten wij dan ook voor een nultolerantie tegen agressie jegens buschauffeurs. Er moeten meer controles plaatsvinden op problematische buslijnen en er moet geïnvesteerd worden in de veiligheid van buschauffeurs. De grens van agressie is bereikt en wij eisen dat beleidsmakers en werkgevers de nodige maatregelen nemen om een veilige werkomgeving voor buschauffeurs te waarborgen.

Buschauffeurs verdienen een veilige werkomgeving

Wij dringen er bij de overheid op aan om specifieke wetgeving op te stellen die gericht is op het beschermen van buschauffeurs tegen agressie en geweld. Daarnaast roepen we werkgevers op om samen met ons actief beleid te voeren om dit probleem aan te pakken. Het is essentieel dat er adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals het plaatsen van afgesloten stuurcabines en het opleiden van chauffeurs in conflictbeheersing.

Het is van groot belang dat iedereen zich bewust wordt van de ernst van dit probleem. Agressie tegen buschauffeurs is niet alleen schadelijk voor de betrokken chauffeurs, maar het beïnvloedt ook de veiligheid en kwaliteit van het openbaar vervoer voor alle reizigers. Samen moeten we werken aan een samenleving waarin respect en veiligheid centraal staan.

BTB-ABVV blijft vastberaden vechten voor de veiligheid van buschauffeurs

BTB-ABVV zal blijven strijden voor de belangen van buschauffeurs en zal niet rusten totdat er concrete maatregelen worden genomen om agressie en geweld tegen hen te stoppen. We roepen alle betrokken partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken aan een veilige werkomgeving voor buschauffeurs.