BTB-ABVV pleit voor rationaliteit in het luchthavendebat

Vlaams minister Zuhal Demir gaat bij de Raad van State in beroep tegen de uitbreiding van de Luikse luchthaven in Bierset.

Het Vlaams Gewest volgt daarmee een aantal Limburgse gemeenten. Eind januari kreeg Liège Airport in Bierset toch de milieuvergunning voor de verdere uitbouw van de luchthaven.

BTB-ABVV begrijpt de reactie van de Vlaamse minister Zuhal Demir niet. De belangen van de werknemers van Liège Airport en hun job tellen blijkbaar niet mee in dit debat.

BTB-ABVV heeft een déjà vu. Als het over de luchthaven van Zaventem gaat, aarzelt het Brussels Gewest niet om geluidshinder in te roepen als probleem.

In deze discussies wint het regionale particularisme het vaak van een gecoördineerde strategie voor het luchthavenbeleid. Tegelijk willen Vlaanderen, Brussel, Wallonië en België zich profileren als logistieke speler in Europa.

Als we willen dat onze havens en luchthavens een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van onze regio's en in de toeleveringsketen, en zo economische vooruitgang creëren, zullen we meer moeten coördineren en rekening houden met alle belangen in deze materie. Die van de omwonenden en die van de passagiers, werknemers en bedrijven.

Daarvoor is coördinatie nodig. Geen interne concurrentie tussen luchthavens/regio's in België. Zuhal Demir, en met haar de vele collega's verantwoordelijk voor vervoer en milieu, hebben de verantwoordelijkheid om te coördineren en niet te verdelen.

Volgens BTB-ABVV is er ruimte voor alle luchthavens in België als men bereid is de verschillende politieke niveaus op elkaar af te stemmen en elkaars vluchten niet langer te hinderen.