Wanneer neemt Aviapartner de klachten van het personeel eindelijk ernstig?

Vandaag brak er opnieuw een spontane staking uit bij Aviapartner.

De zoveelste niet-gehoorde schreeuw van het personeel leidde opnieuw tot een werkonderbreking die er niet had hoeven te komen. Nog geen 2 weken nadat BTB-ABVV de werkgevers, waaronder ook Aviapartner, opriep om dringend werk te maken van extra aanwervingen om de werkdruk te verlagen liep het vandaag opnieuw mis.

Zenuwen staan strak gespannen!

De discussie over fout geparkeerde tarmacvoertuigen (trappen, pushers en schaarliften) wegens plaatsgebrek was de druppel te veel voor het personeel dat nog steeds met onderbemande teams de bagage moet afhandelen. Frank Moreels, voorzitter BTB: “Sinds de luchthaven - na de coronacrisis waarin veel bagagisten de sector verlieten - weer op volle capaciteit draait, is er voortdurend gebrek aan geschoold personeel. Hierdoor zijn de ploegen te klein en stijgt de werkdruk. Dit zorgt ervoor dat bij iedereen de zenuwen strak gespannen staan en bij de minste discussie het voor onze mensen te veel wordt.”

Geen humane planning!

De job van een bagagist is fysiek zeer zwaar. Het is werken aan een hoog tempo voor een “on time” vertrek, in alle weersomstandigheden en vaak buiten. In ploegen van 5 à 6 werknemers gaan er gemiddeld 25 ton bagage per shift door hun handen. Sandra Langenus, gewestelijk BTB secretaris Brussel Vlaams-Brabant, verantwoordelijk voor de luchthaven: “Wegens de personeelskrapte is de planning sinds de heropstart van de sector na corona niet meer menselijk. Er mag niemand uitvallen, verlof of recuperatie nemen is bijna onmogelijk te nemen en iedere bagagist moet hyperflexibel zijn. De noodzakelijke aanwervingen gaan bovendien veel te traag en dit alles leidt tot extra irritaties.”

Directie was gewaarschuwd!

BTB stuurde 2 weken geleden nog een schrijven naar al de stakeholders in de sector, dus ook Aviapartner, dat er dringend een tandje moest worden bijgestoken om mensen aan te werven. In dit schrijven zette BTB de eisen van de mensen op de werkvloer nog even op een rij:

  • Aangepast ergonomisch materiaal en hulpmiddelen
  • Voldoende pauzes
  • Volledige bezetting van de ploegen
  • Automatisering die fysieke arbeid lichter en draaglijker kan maken

Hopelijk neemt Aviapartner, alsook de andere werkgevers, de verzuchtingen van het personeel eindelijk ernstig zodat spontane werkonderbrekingen niet meer nodig zijn.