BTB wil meer vrouwen aan de slag bij de luchtafhandeling!

Meer vrouwen aan de slag in de transportsector is een ETF congresresolutie die BTB voor de volle 200% onderschrijft, en zeker in de luchtafhandeling (zoals bij Aviapartner of Alyzia).

Vandaag is nog geen 5% van de handlers op de luchthaven een vrouw, dat percentage moet dringend naar boven. BTB stelt vast dat er bij werkgevers op de Belgische luchthavens weinig animo is om vrouwen aan te werven. Zeker in de bagageafhandeling zijn vrouwen tot op de dag vandaag witte raven.

In een periode waar het tekort aan goedgeschoolde werkkrachten in de transport nog nooit zo groot was, zeker ook in de luchtafhandeling is het dringend tijd dat werkgevers het geweer van schouder veranderen. ”Het is hoog tijd dat vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen om alle transportjobs in te vullen, ook die van handler op de luchthaven. En dit niet alleen wanneer er een krapte is op de arbeidsmarkt. Op ons bedrijf – Aviapartner - zullen wij er alles aan doen om vrouwen en mannen te beschermen en met respect te behandelen. Wij vechten voor voldoende personeel om het werk rond te krijgen en voor goede werkomstandigheden voor mannen en vrouwen” zegt Kamaal Afassi BTB-afgevaardigde bij Aviapartner.

De eisen van BTB zijn duidelijk:

  • Geen onderscheid tussen man en vrouw bij de aanwerving, de invulling en de uitvoering van de jobs
  • De werkgever zorgt voor gescheiden kleedkamers en sanitair
  • Uniformen, werkkledij en veiligheidsmaatregel moeten aangepast zijn voor mannen én vrouwen.
  • Werkbaar werk voor iedereen

Voor Sandra Langenus, BTB secretaris, is het duidelijk: ”Vrouwen willen geen speciale behandeling, ze willen een gelijke behandeling! Ze hebben recht op een job in luchtafhandeling. Een job als bagagist is een zware job voor mannen en vrouwen. De werkgever moet maatregelen treffen zodat de job van afhandelaar een werkbare job wordt zodat iedereen de job kan blijven uitoefenen. Een kapotte rug of knieën of overbelaste schouders zijn pijnlijk voor iedereen. Beste werkgevers er is werk aan de winkel in onze sector!”

De job van een bagagist is fysiek zeer zwaar. Het is werken aan een hoog tempo voor een “on time” vertrek, in alle weersomstandigheden en vaak buiten. In ploegen van 5 à 6 werknemers gaan er gemiddeld 25 ton bagage per shift door hun handen. Als BTB zullen wij blijven pleiten voor de erkenning van “handler” als een zwaar beroep zodat werknemers zich niet moeten kapot werken tot aan hun pensioen.
Ook hier moeten de werkgevers meer inspanningen doen om te zorgen voor betere (werk)omstandigheden.

BTB zet onze minimum eisen nog even een rij:

  • Aangepast ergonomisch materiaal en hulpmiddelen
  • Voldoende pauzes
  • Volledige bezetting van de ploegen
  • Automatisering die fysieke arbeid lichter en draaglijker kan maken

Gelijk werk voor een gelijk loon en zorgen voor werkbaar werk in de transportsector! Dat was, is en zal steeds een strijdpunt van BTB zijn, voor elke vrouw en man!