Taxi - Ecocheques

In januari hebben de arbeiders/arbeidsters in de taxisector recht op ecocheques ter waarde van maximaal 100 euro.

Toekenningsvoorwaarden

Je moet in de referteperiode (1 januari tot en met 31 december 2022) als arbeider/arbeidster tewerkgesteld zijn geweest in de sector.

Bedrag

  • 100 euro voor een arbeider/arbeidster die voltijds tewerkgesteld was tijdens de referteperiode.
  • Deeltijdse werknemers ontvangen het bedrag prorata naar gelang het regime waarin hij/zij tewerkgesteld was in de referteperiode. Het bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro. Indien het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.

Wanneer

De werkgever moet de ecocheques uiterlijk op 31 januari 2023 storten op de daarvoor bedoelde betaalkaart.
Contacteer je plaatselijk BTB-ABVV kantoor indien je de ecocheques niet hebt ontvangen.

 

Download deze nieuwsbrief (pdf).