BTB-ABVV pleit voor “safe-rates” wetgeving in België

Van 24 t.e.m. 28 september zal BTB-ABVV in Seoul deelnemen aan een lobby- en actieweek van de Zuid-Koreaanse transportvakbond KPTU voor het behoud en uitbreiding van het Koreaanse safe rates systeem.

Sinds het systeem in Zuid-Korea werd ingevoerd doen multinationale ondernemingen er alles aan om het systeem af te schaffen. BTB-ABVV is vanaf dag 1 solidair met de collega’s van KPTU met tal van acties en initiatieven in België. Niet alleen om het systeem in Zuid-Korea te behouden maar ook om het systeem in België in te voeren.

Neerwaartse spiraal in het wegvervoer

De goedkope aanbestedingspraktijken en onredelijke eisen van de bedrijven die contracten sluiten voor wegvervoersdiensten zorgen voor een voortdurende neerwaartse spiraal. De kosten in de hele toeleveringsketen van het wegvervoer staan voortdurend onder druk, wat vaak betekent dat chauffeurs gedwongen worden lange uren te rijden terwijl ze vermoeid zijn, te hard rijden of te zwaar beladen zijn. Deze neerwaartse spiraal brengt alle weggebruikers in gevaar.

Het safe rates principe

Safe rates is een systeem dat onder druk van de transportvakbonden in Australië en Zuid-Korea werd ingevoerd met als doel de wegen veiliger te maken. Frank Moreels, voorzitter BTB-ABVV: “Het idee is simpel: correcte tarieven voor de transportsector zorgen voor betere loon-en arbeidsvoorwaarden. Met beter tarieven kunnen bedrijven hun chauffeurs hogere lonen betalen.” Zo kan een chauffeur met een 40 urenweek, in plaats van 60 uren nu, een deftig loon bij elkaar rijden. Minder werken betekent meer een betere work-life balans met een beter uitgeruste chauffeur als gevolg. Een uitgeruste chauffeur op de weg zorgt voor een betere verkeersveiligheid.

Safe rates werkt

Uit onderzoek blijkt dat sinds de invoering van safe rates in Zuid-Korea in 2020 de gemiddelde maandelijkse werktijd van vrachtwagenchauffeurs met 9% is gedaald, de vermoeidheid met 4,8% is afgenomen en de gemiddelde dagelijkse slaaptijd met 4,7% is toegenomen. Het aantal snelheidsovertredingen en overbelading is ook afgenomen met respectievelijk 39,1% en 61,7%.(1) Uit onderzoek uit Australië is gebleken dat de invoering van Safe Rates in de staat New South Wales tussen 1989 en 2021 het aantal ongevallen met gelede vrachtwagens met 171 heeft verminderd en 205 levens heeft gered.(2)

 

 

(1) Korea Safe Rates Research Group (2022). Analysis of the Early Impact of the Korean Safe Rates System and Proposals for Sustainable Implementation
(2) David Peetz (2022). Regulation of Remuneration and Safety in the Road Transport Industry in Australia. Submission to the ROK National Assembly.