Is Uber écht veranderd?

In een onderzoek door het ICIJ (International Consortium of Investigative Journalist) rond gelekte documenten van het taxi platform bedrijf Uber komen de meer dan verwerpelijke praktijken van Uber boven water.

Praktijken die Uber tussen 2013 en 2017 hanteerde, om voet aan de grond te krijgen in verschillende landen, naar boven.

 

Uber laat zich van zijn slechte kant zien

Privé detectives inhuren om de concurrentie te bespieden, sabotage van onderzoek door overheden naar het niet betalen van belastingen, beïnvloeding van politici, feestjes met Russische oligarchen, uitbuiting van chauffeurs, concurrentievervalsing, vervalsen van enquêtes en petities, infiltratie bij controle-instanties,… Een klein greep uit de praktijken die het bedrijf tussen 2013 en 2017 hanteerde.

BTB stelde al meermaals het gedrag van Uber tegenover zijn chauffeurs maar ook tegenover de maatschappij aan de kaak. Frank Moreels, voorzitter BTB-ABVV “Het businessmodel van dit Uber is niet welkom wat ons betreft. Het is immers gebaseerd op gebrek aan respect voor werknemers, negeren van (sociale) wetgeving, ontwijken/ontduiken van belastingen, niet bijdragen aan de sociale zekerheid, klanten in gevaar brengen, hun privacy niet respecteren, slecht verzekerd zijn, deregulering, destabilisatie, ...”

 

Nieuwe aanpak?

Uber beweert dat als deze feiten “oude politiek” zijn die zich voordeden onder het bewind van oprichter Travis Kalanick. Dat de nieuwe aanpak en politiek anders is.

Uber zou dit kunnen bewijzen door niet langer enkel te praten over de rechten voor de chauffeurs, maar door ze een werknemersstatuut te geven. Frank Moreels, voorzitter ABVV-BTB “Laat ons wel wezen. Chauffeurs die voor Uber werken zijn eigenlijk schijnzelfstandigen. Ze moeten zelf hun wagen kopen of leasen (en die moet voldoen aan de voorwaarden die Uber oplegt). Ze moeten zichzelf verzekeren tegen ziekte, ongeval, burgerlijke aansprakelijkheid, ... Maar ze krijgen hun opdrachten wel van Uber.”

 

Cruciale uitdaging!

Voor BTB is het duidelijk, Uber staat voor een cruciale uitdaging. Ofwel zet het bedrijf haar illegale en on-etische praktijken verder, ofwel gaan ze zich gedragen als een verantwoordelijke werkgever.

Hopelijk gaan ook de ogen open van politici die de rode loper willen uitrollen voor bedrijven zoals Uber. De wanpraktijken die vandaag bewezen worden moet ze motiveren om niet langer kritiekloos de Ubers van deze wereld op hun wenken te bedienen.

We zullen als vakbond het doen en laten van Uber minutieus blijven volgen, en ervoor ijveren dat ze de wetgeving toepassen. BTB zal blijven strijden voor het behoud, het overleven van de reguliere taxisector en de loontrekkende taxichauffeurs en het creëren van een fair speelveld.