Nieuwe akkoorden in de autocarsector

 

Toeslag op zondagen & feestdagen

Vanaf 1/1/23 zullen chauffeurs een extra vergoeding ontvangen voor prestaties op zon- en feestdagen.

 • Voor een prestatie tot 6u zal er een forfaitaire toeslag van 30€ worden toegekend.
 • Voor een prestatie van meer dan 6u zal er een forfaitaire toeslag van 50€ worden toegekend.
 • Wanneer een prestatie start op de dag voor de zon-feestdag dient de chauffeur minimum 3u
  prestatie te leveren op de desbetreffende zon-feestdag. De toeslag zal dan berekend worden op de volledige amplitude.

Reiniging van voertuigen

 • De tijd die wordt besteed aan het schoonmaken van het voertuig maakt deel uit van de arbeidstijd.
 • Om de correcte betaling te garanderen moet de werknemer deze correct in de tachograaf registreren.
 • De werkgever stelt voor deze opdracht kosteloos de nodige schoonmaakmiddelen, materialen en hygiënische producten ter beschikking.
 • Dit akkoord gaat in vanaf 1 mei 2022

Terugbetaling internationale reispas

 • De werkgever betaalt de werknemer de reispas terug na voorlegging van het betalingsbewijs en een verklaring door de werknemer dat hij in de afgelopen zeven jaar nog geen terugbetaling verkreeg.
 • De terugbetaling gebeurt binnen de maand na voorlegging van deze stukken.
 • Deze regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1/10/21.
 • De werkgever krijgt hiervoor een tussenkomst van het sociaal fonds.

 

Download de nieuwsflash (pdf).