Stop de losgeslagen flexibiliteit in de e-commerce!

De controversiële uitspraak van Paul Magnette over een “e-commerce uitstap” doet opnieuw nadenken over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector.

Magnette zet de zaken op scherp en dat is goed. Als hij bedoelt dat de grote spelers in de e-commerce in ons land niet zomaar kunnen krijgen wat ze graag willen - hyperflexibiliteit met lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden - dan kunnen we dat enkel toejuichen.

BTB-voorzitter Frank Moreels: “Wij gaan voor duurzame, stabiele en goed betaalde jobs in plaats van precariteit en hyperflexibiliteit. Ook in de e-commerce, de ‘just-in-time delivery' en in de logistieke ‘supply-chain’ die er achter zit. Wie echter denkt e-commerce te kunnen bannen uit ons land, die slaat de bal volledig mis. Wie de sector wil opkuisen en zorgen voor goede werkomstandigheden en lonen voor wie er werkt heeft onze steun."

E-commerce is trouwens wereldwijd booming business.  Dat is in België niet anders: Liège Airport, Zaventem, de haven van Antwerpen en veel andere hubs … spelen alle een cruciale rol in de logistieke keten. De logistieke arbeiders hebben er trouwens geen boodschap aan om zich communautair te laten verdelen als het op hun loon- en arbeidsomstandigheden aan komt. Dit debat heeft niets communautairs, maar is een Europees en zelfs een globaal debat. De federale regering moet hier inderdaad het voortouw nemen en de sector mee opschonen.

Veel meer dan alleen e-commerce

Het debat is trouwens veel breder dan alleen e-commerce en nachtarbeid. Het gaat over hoe arbeid in ons land georganiseerd wordt. Frank Moreels: ”De regering moet de deregulering stoppen, een halt toeroepen aan de doorgeslagen flexibiliteit en resoluut gaan voor goede en duurzame jobs. Bedrijven die zich in ons land vestigen of er actief willen zijn, moeten rekening houden met het sociaal overleg en moeten geen blanco cheque krijgen inzake flexibiliteit, nachtarbeid en werkomstandigheden. Het sectoraal overleg is daarbij het beste middel om de sector op een correcte manier te laten functioneren. Dat de vorige regering de regeling rond nachtarbeid versoepelde is slecht voor wie in de e-commerce en logistiek werkt.  Minister Dermagne doet er goed aan geen werk te maken van de uitvoering van deze nefaste maatregel.”

De transport- en logistieke sector is al jaren slachtoffer van de liberalisering

Dat Paul Magnette nu de knuppel in het hoenderhok werpt, doet ons hopelijk beseffen dat het transport van goederen en personen ook een prijs heeft. De liberale koers van Europa met het vrije verkeer van goederen en diensten heeft de prijs voor transport, en arbeid hieraan verbonden, in een neerwaartse spiraal geduwd. Frank Moreels: “Iedereen kent de kanker van de sociale dumping in de transportsector waarbij de grote bedrijven de prijs van het transport steeds naar beneden hebben geduwd.  Eenzelfde fenomeen zien we nu bij de explosieve groei van de pakketleveringen dankzij de e-commerce, bij de fietskoeriers van Deliveroo en Uber Eats. Het is een « race to the bottom » wat de prijzen en dus ook wat de loon- en arbeidsvoorwaarden betreft.”

Zwartboek e-commerce

BTB-ABVV publiceerde in november vorig jaar een eerste zwartboek e-commerce waarin de wantoestanden van Post NL, GLS en DPD aan de kaak werden gesteld. Het is voor BTB-ABVV onaanvaardbaar dat werknemers steeds verder in de flexibiliteit en precariteit worden geduwd, omdat de grote bedrijven niet de juiste prijs willen betalen voor transport. Iets wat de consument wel bereid is om te doen. Het is hoog tijd dat er een eind gemaakt wordt aan de situatie waarin de transportsector en zijn werknemers de prijs betalen voor een doorgeslagen flexibiliteit.

Als dat de bedoeling is, dan hebben Paul Magnette en bij uitbreiding Minister Dermagne onze steun!