Oplossing voor UBER-chauffeurs is een aanvaardbaar compromis!

Sinds het verbod van de UberX-app moest er een oplossing gevonden worden voor de VVB-chauffeurs in het Brusselse gewest die hun inkomen voornamelijk uit deze ritten haalden.

Voor hen is er nu een oplossing uitgewerkt door de Brusselse regering. Het gebruik van de UBER-app blijft wel verboden.

Strikte voorwaarden!

De VVB-chauffeurs in het Brussels gewest die hun hoofdinkomen haalden uit de ritten die ze via Uber-X uitvoerden kunnen voorlopig weer onder strikte voorwaarden taxidiensten verlenen.

  • VVB-chauffeurs kunnen alleen werken op basis van een exploitatievergunning die uiterlijk op 15 januari 2021 is aangevraagd.
  • De activiteit moet gemiddeld minstens twintig uur per week uitgeoefend worden.
  • Fysiek ronselen van klanten is verboden dus niet via standplaatsen of stilstand op de openbare weg. De ritten moeten dus de facto via een erkend platform worden geboekt. Uber-X blijft dus verboden.

Wij hopen snel meer duidelijkheid te krijgen over de bijkomende voorwaarden die het kabinet nu aan het uitwerken is.

VVB-chauffeurs worden geholpen!

BTB-ABVV wenst ook het Kabinet Vervoort te bedanken om op een constructieve basis samen met ons naar een oplossing te hebben gezocht. Frank Moreels, voorzitter BTB-ABVV: “De oplossing die nu is uitgewerkt zorgt ervoor dat de werknemers die echt een groot deel of hun volledig inkomen verloren waren op deze manier gered zijn op de arbeidsmarkt.”

Vele vacatures in de Brusselse taxi-sector.

Belangrijk om aan te stippen is dat er nog steeds vele vacatures openstaan bij de Brusselse taxibedrijven en dat zo alle chauffeurs de mogelijkheid hebben om onmiddellijk een inkomen te vergaren. Sandra Langenus, gewestelijk secretaris Brussel: “Deze uitgewerkte oplossing biedt kansen aan de VVB chauffeurs en maakt nogmaals duidelijk dat we UBER niet nodig hebben in Brussel.”