Bus & Car - Eindejaarspremie 2021

De eindejaarspremie 2021 bedraagt :

  1. Rijdend personeel ‘Openbare autobusdiensten’: € 2.969,67
  2. Rijdend personeel ‘Speciale diensten’: € 2.186,82
  3. Rijdend personeel ‘Autocardiensten’: € 2.186,82
  4. Garagepersoneel:

                       uurloon december x 38 x 52
                      ----------------------------------
                                            12

Het voorschot uitbetaald door het Sociaal Fonds ten bedrage van 76,82 euro (bruto) moet wel in mindering wordengebracht.

Het bedrag wordt door het Sociaal Fonds aan de werknemer betaald rond 15 december 2021.

In deze tabel vindt u de toepassingsmodaliteiten in de verschillende sectoren.

 

Download deze nieuwsbrief (pdf).