Akkoord sectoronderhandelingen 2021-2022 - PC 140.03

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV zijn we er na 5 onderhandelingsrondes in geslaagd om een sectorakkoord te bereiken.

Het was niet makkelijk om in een strak afgelijnd kader ons opgelegd door de regering, tot een akkoord te komen. We zijn er toch in geslaagd om het volgende uit de brand te slepen:


KOOPKRACHT

 • 0,4% verhoging op de reële lonen + barema’s + anciënniteitspremie op 01.01.2022
 • Eénmalige geschenkencheque ter waarde van € 40 of een gelijkwaardig alternatief indien de onderneming reeds geschenkencheques voorziet.
 • Toekenning coronapremie van 250 euro voor iedereen die 175 gewerkte dagen heeft in de periode 01 maart 2020 – 31 mei 2021. Op bedrijfsniveau kan nog een bijkomende premie tot in totaal maximaal 500 euro worden onderhandeld.
 • Voor garage-arbeiders die stand-by zijn wordt een vergoeding voorzien vanaf 01.01.2022: Een vergoeding van € 1,5295 per uur stand-by. Deze vergoeding wordt geïndexeerd zoals de nachtvergoeding. Gunstiger regelingen op bedrijfsniveau blijven behouden. Voor de tijd dat de arbeider moet uitrukken en daardoor effectief prestaties moet leveren, moet er loon worden betaald. Deze tijd wordt ook beschouwd als arbeidstijd.


FUNCTIECLASSIFICATIE

 • Invoering van een koel- en vriespremie voor het niet-rijdend personeel. Concrete uitwerking in een werkgroep. Een uitgewerkt voorstel vóór 30 juni 2022.
 • Een gegarandeerde invoering van de functieclassificatie voor het rijdend personeel vanaf 01.01.2023 met aangepaste lonen.


HARMONISATIE ARBEIDERS-BEDIENDEN

 • Invoeren van een fietsvergoeding vanaf 0,24 cent/km vanaf 01.01.2022.

 

VERLENGING EN HERZIENING CAO’s

 • SWT, landingsbanen en tijdskrediet: volledige invulling wettelijke mogelijkheden
 • Cao tot invoering weekendploeg (arbeid op zon – en feestdagen - 2x12u + FD = 38u), met toekenning verhoogd uurloon op basis van vrijwilligheid en enkel voor contracten onbepaalde duur
 • Andere bijkomende cao’s zullen in een werkgroep worden herzien


IMAGO VAN DE SECTOR

 • BTB-ABVV krijgt van de werkgeversfederaties actieve ondersteuning om samen te pleiten voor een faire transportsector waarin marktconforme lonen en correcte prijzen worden betaald.
 • BTB-ABVV blijft samen met de werkgevers pleiten voor veilige en comfortabele parkings en een correct onthaal van chauffeurs op laad-en losplaatsen.

 

Download de nieuwsbrief (pdf)