Protocolakkoord Handel in Brandstoffen PC 127

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV zijn we er na 4 onderhandelingsrondes erin geslaagd om een sectorakkoord te bereiken.

Het was niet makkelijk om in een strak afgelijnd kader ons opgelegd door de regering om tot een akkoord te komen maar we zijn er toch in geslaagd om het volgende uit de brand te slepen:

 

Koopkracht

  • Volledige invulling van de marge van 0,4% bovenop de index op de brutolonen vanaf 1 januari 2022.
  • Een eenmalige bruto-premie van 10 euro per gewerkte maand voor de periode 1/1/2021-31/12/2021.
  • Een consumptiecheque van 2,25 euro per gewerkte dag in de periode 1/10/2020-30/09/2021 met een maximum van 500 euro.


Kwalitatieve eisen

  • Verlenging van de cao’s betreffende de eindeloopbaanregeling (SWT – tijdskrediet/landingsbanen) met volledige invulling van de wettelijke mogelijkheden.
  • Verlenging diverse cao’s bepaalde duur (risicogroepen, permanente vorming).
  • Optrekken van de schadevergoeding ontslag wegens medische schifting naar 7500 euro. Vanaf de leeftijd van 56 wordt een degressiviteit van 750 euro per leeftijdsjaar toegepast.

 

 

Download de nieuwsbrief (pdf).