Loonindexering GMMI & Garagepersoneel Taxi, VVB en IBP

Verhoging gemiddeld minimummaaninkomen

Door de indexering zal het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vanaf 1 mei 2022 verhoogd worden.

Concreet betekent dit dat het minimum maandinkomen vanaf 1 mei verhoogt van 1821,89 euro naar 1858,33 euro.

Omgerekend naar uurloon bedraagt dit: 11,2854 euro per uur

Overloon (Toeslag 50%): 5,6427 euro per uur

Uurloon in geval van gebrek aan voertuig: 8,5769 euro per uur.

 

Loonindexering Garagepersoneel Taxi en VVB

Ook de sectorale minimumlonen (garagepersoneel Taxi, VVB en IBP) werden vanaf 1 mei 2022 verhoogd. In het regime van de 38-uren week betekent dit concreet:

 

 

Categorie Minimumuurloon vanaf 01/05/2022
Hulparbeider 12,0993 euro
Geschoolde arbeider - 3e categorie 12,8469 euro
Geschoolde arbeider - 2e categorie 14,1249 euro
Geschoolde arbeider - 1e categorie 14,8765 euro
Buiten categorie 15,8772 euro

 

Download deze nieuwsbrief (pdf).