Protocolakkoord Verhuissector PC 140.05

Na goed voorbereidend werk van BTB-ABVV zijn we er na 2 onderhandelingsrondes erin geslaagd om een sectorakkoord te bereiken.

Het was niet makkelijk om in een strak afgelijnd kader - ons opgelegd door de regering - tot een akkoord te komen. Maar we zijn er toch in geslaagd om het volgende uit de brand te slepen:

 

Koopkracht

 • Volledige invulling van de marge van 0,4% bovenop de index op de brutolonen vanaf 1 januari 2022.
 • Een consumptiecheque van minstens 125 euro.
 • Invoering van een betaalde communautaire feestdag in het kader van de harmonisatie arbeiders-bedienden.

Indexatie

 • De maximaal fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding.
 • Vertrekpremie van 24,79 euro naar 39,40 euro per jaar anciënniteit.
 • Overlijdenspremie:
  Bij privé-overlijden: stijging van 1239,47 euro naar 1969,91 euro.
  Bij een arbeidsongeval: stijging van 2478,94 euro naar 3939,81 euro.

Kwalitatieve eisen

 • Einde loopbaan: verlenging van de cao’s inzake tijdskrediet/landingsbanen en SWT.
 • Verhoging van de syndicale premie naar 145 euro vanaf 2022, uitbetaald in 2023.
 • Herbekijken van de functieclassificatie om te komen naar een meer aantrekkelijke sector met als doel te komen naar een minimumloon van 14 euro per uur.

 

Download deze nieuwsbrief (pdf).