Taxi: geschenkcheques en uniformvergoeding

Geschenkencheques

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de werknemers uit de taxi en VVB sector in december opnieuw recht op geschenkencheques ter waarde van 35 euro (voltijdse tewerkstelling).

Voorwaarden:

  • Minimaal 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1/12/2020
  • Minstens één dag effectieve prestatie in 2020

Bedrag:

  • Voltijds: 35 euro
  • Meer dan 50% van een voltijdse arbeidsovereenkomst: 35 euro
  • 50% of minder van een voltijdse arbeidsovereenkomst:17,5 euro

 

Uniformvergoeding

Begin december werden de uniformvergoedingen ten bedrage van 150 euro betaald aan de rechthebbende arbeiders uit de sector. Gezien de voorwaarden om deze premie te bekomen en het hoge aantal tijdelijke werkloosheidsdagen hebben we moeten vaststellen dat 2/3de van de chauffeurs dit jaar niet in aanmerking zal komen voor de uniformvergoeding.

Voorwaarden

  • Voltijdse werknemers: 200 gepresteerde arbeidsdagen tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020.
  • Deeltijdse werknemers: Pro rata van 200 gepresteerde arbeidsdagen, naargelang het arbeidsregime.

 

 

Download de nieuwsflash (pdf).