UBER in Vlaanderen: de definitieve doodsteek voor de taxisector!

Eerder vandaag kondigde Uber in een persbericht aan op 9 november van start te gaan in Vlaanderen.

Vanaf 9 november krijgt Uber dankzij het Vlaamse taxidecreet van voormalig Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (NV-A) nu ook in Vlaanderen de kans om de taxisector kapot te maken.

Door het invoeren van het nieuwe Vlaamse taxidecreet en daarbovenop de COVID-19 crisis hing de taxisector al in de touwen. Uber mag nu van Vlaanderen de taxisector knock-out slaan. Onlangs riep Vlaams Minister president Jan Jambon nog op om solidair te zijn met de Vlaamse ondernemingen en bij hen te kopen of gebruik te maken van hun diensten, blijkbaar geldt dit niet voor de taxisector. Tot zover de Vlaamse solidariteit!


Kroniek van een aangekondigde dood

Reeds in februari 2015 bond BTB de kat de bel aan met het dossier “De waarheid over Uber”. Hierin wordt de duistere kant van Uber duidelijk gemaakt. In het voorjaar van 2015 diende BTB zelf een klacht wegens schijnzelfstandigheid in tegen Uber bij de arbeidsauditeur. Door de jaren heen is BTB blijven reageren tegen de wanpraktijken van Uber. Jammer genoeg moesten we eind 2019 vaststellen dat onze argumenten langs Vlaamse kant in dovemansoren zijn gevallen. Het Vlaamse Taxidecreet rolde immers de rode loper uit voor Uber & co en zo dus ook voor de sociale dumping in de taxisector. Alle lusten voor de platformen, alle lasten voor de chauffeurs.


UBER maakt wereldwijd de taxisector kapot !

Door zijn agressieve prijzenpolitiek wordt overal de taximarkt verstoord. Echte taxichauffeurs, zelfstandigen en loontrekkenden, zijn hiervan het slachtoffer. Ook de klanten zullen het merken, eenmaal er een monopolie is gaan de prijzen voor een rit omhoog. En de UBER-chauffeur krijgt een steeds kleiner deel van de koek, want er moet winst gemaakt worden. UBER-chauffeurs moeten vele uren werken, en alle risico’s zijn voor hen.


BTB blijft zich inzetten voor de werknemers uit de taxisector

We zullen het doen en laten van Uber minutieus op de voet volgen, erop toezien dat zij de Vlaamse wetgeving zullen toepassen en het niet nalaten om te ageren indien nodig. BTB zal blijven strijden voor het behoud en het overleven van de reguliere taxisector en de loontrekkende taxichauffeurs.