Handel in brandstoffen - Eénmalige coronapremie van 250 euro dankzij BTB!

Begin april werd er tussen de sociale partners in de sector van de brandstoffenhandel (PC 127) een akkoord afgesloten om de werknemers die tijdens de lockdown bleven werken te belonen voor hun inzet.

In dit akkoord werd afgesproken dat iedere werknemer een eenmalige premie van 250 euro kreeg op voorwaarde dat de regering de mogelijkheid bood om deze premie vrij te stellen van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. Met andere woorden als de premie fiscaal aantrekkelijk zou zijn. Maar de fiscaal aantrekkelijke coronapremie waarvan toen sprake kwam er niet. In de plaats kwamen de fiscaal vriendelijke consumptiecheques.

CAO consumptiecheques

BTB-ABVV drong er bij de werkgevers op aan om de afspraak van april te honoreren waarbij de 250 euro coronapremie zou uitbetaald worden via deze consumptiecheques. Maar tot op vandaag bleven de werkgevers dit weigeren met het argument dat al diegene die aan de voorwaarden voldeed al een gelijkwaardige premie had ontvangen. De enige garantie dat elke werknemer die aan de voorwaarden voldoet ook effectief een premie heeft uitbetaald gekregen is het maken van een cao. Daarom drong BTB-ABVV erop aan om het afgesloten akkoord om te zetten in een cao die voor iedere werknemer in de sector, ongeacht hoe groot zijn bedrijf is waar hij werkt, geldt zodat hij deze coronapremie ontvangt.


BTB-ABVV deed al het werk

Uiteindelijk zijn de werkgevers, er na bemiddeling van de voorzitter van het paritair comité, ermee akkoord gegaan om het afgesloten akkoord in een cao om te zetten. Dit dankzij het werk van BTB: wij hebben de werkgevers gevraagd om een cao af te sluiten, wij hebben het paritair comité samen laten roepen om dit akkoord te laten uitvoeren. Het is dankzij ons werk en druk dat er nu een getekende cao is!

Dankzij deze cao heeft iedereen die aan de voorwaarden recht op de eenmalige corona-premie. De premie geldt voor de voor de ganse periode waarin de lockdown-maatregelen golden (van 16 maart t.e.m 3 mei ) voor de arbeiders voor zover aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan :

  • tijdens de hoger vermelde periode heeft de arbeider hoofdzakelijk huis-aan-huis leveringen verricht van huisbrandolie en/of propaangas in bulk;
  • het aantal effectief gewerkte dagen tijdens deze periode bedraagt ten minste 20 dagen van minimum 6 uur;

 

Kijk na of je de premie ontvangen hebt!

Als je denkt dat jij recht hebt op deze premie maar deze nog niet hebt ontvangen neem dan contact op met je plaatselijk BTB-secretariaat!

 

Download de nieuwsbrief (pdf).