Een “pool” van ontslagen werknemers van de luchthaven: BTB is ready for a brand new take-off at BRU!

Vandaag was er een eerste contact tussen BTB-ABVV en de directie van de tijdelijke tweede afhandelaar Alyzia.

Morgen komt het Paritair Comité voor de handling op de luchthavens samen. BTB-ABVV wil op het bedrijf, en mét de werkgeversfederaties klare wijn schenken in het belang van het personeel van de afhandeling.

Sandra Langenus, BTB secretaris: “Het contact met Alyzia verliep in een open sfeer en we kregen de kans om onze prioriteiten op de tafel te leggen. Wij willen namelijk garanties dat Alyzia de werknemers van Swissport Belgium zal aanwerven voor de operaties op BRU en dat de loon- en arbeidsvoorwaarden uit de sector zullen gerespecteerd worden. De CEO’s van SAS en Alyzia bevestigden mondeling dat dit eveneens hun uitgangspunt is. De volgende dagen zullen de vakbonden hier verder over gecontacteerd worden”.

 

Een “pool” van werknemers voor de luchthaven!

BTB-ABVV is zich ervan bewust dat door de Covid19 crisis er geen garantie kan gegeven worden dat iedereen onmiddellijk terug het werk zal hervatten.

Frank Moreels, voorzitter BTB-ABVV: “Wij hebben een concreet en haalbaar voorstel. Wij willen een “luchthavenpool” waarin alle werknemers van de luchthaven die hun job verliezen opgevangen worden (zoals Swissport Belgium, Swissport Cleaning, Brussels Airlines, Lagardère, LSG Sky Chefs, Group4, …) Deze werknemers moeten worden opgenomen in een luchthavenpool. Op die manier kunnen ze begeleid worden naar een nieuwe job op de luchthaven en extra financieel ondersteund worden tot de activiteiten in de luchtvaart hernemen”.

De overheid kwam - weliswaar te laat - de werkgevers reeds tegemoet door verschillende financiële maatregelen te nemen in hun richting.

Het is het moment voor diezelfde overheid om het nu eens op te nemen voor de getroffen werknemers en duidelijk te maken aan hen dat zij van groot belang zijn voor de op 1 na grootste groeipool van dit land. We vragen dus steun aan de politieke partijen voor dit voorstel.

 

De handling moet het voorbeeld geven

Op het Paritair Comité voor de afhandeling (PC 140.04) zal BTB-ABVV alvast de werkgeversorganisaties Febetra en UPTR interpelleren om “klein” te beginnen, en het goede voorbeeld te geven.

We zullen morgen voorstellen een “pool voor handlers” op te richten binnen de sector, die de ontslagen werknemers van Swissport opvangt. Op die manier houden we ze beschikbaar voor werk op de luchthaven. Op die manier gaat de massa aan know-how en aan getrainde handlers niet verloren. Noch voor de tijdelijke overnemer, noch voor een toekomstige aan te duiden definitieve tweede handler.

Sandra Langenus: “We willen een groep van goed opgeleide arbeiders, die weten wat veilig en efficiënt werken is, in alle omstandigheden. Een crisissituatie als deze waarin de luchtvaart zich momenteel bevindt is het moment om creatief te denken over mogelijke oplossingen. Indien we de werkloosheidsuitkeringen, de vergoedingen vanuit sociale fondsen, en de nodig overheidssteun combineren,... dan kunnen we voor de werknemers van Swissport het verschil maken. Ze aan boord houden voor toekomstige jobs op de luchthaven”.