Stad Antwerpen deregulariseert de taximarkt, loontrekkende taxichauffeurs zijn de pineut!

Op de gemeenteraad van 29 juni aanstaande zal de Antwerpse meerderheid in het stadsbestuur de opheffing van de bestaande taxireglementering in Antwerpen goedkeuren.

Door deze opheffing gaat de schepen van mobiliteit, Koen Kennis, nog een stap verder dan het nieuwe Vlaamse taxidecreet dat sinds 1 januari 2020 in voege ging.

Deregulering boven alles!

Concreet komt het erop neer dat alle voorgaande reglementering inzake taxi’s met onmiddellijke ingang ophoudt te bestaan. Zo zal er geen onderscheid gemaakt worden tussen standplaatstaxi’s (die zoals het woord zelf zegt op hun klanten wachten bij een standplaats nabij stations, luchthaven,…) en straattaxi’s die hun klanten als het ware overal kunnen oppikken buiten een perimeter van 200 meter rond de standplaatsen. Er wordt niet voorzien in een overgangsregeling. Alle taxi’s zullen dus van de een op de andere dag straattaxi’s worden, ongeacht de voordien verkregen vergunning.
Met het opheffen van de bestaande reglementering wordt ook de vaststelling van de taxitarieven opgeheven. De taxi’s op het Antwerps grondgebied zullen dus vrij zijn hun tarieven te kiezen en te afficheren conform de voorschriften in het Vlaamse taxidecreet.

Moordende concurrentie en race-to-the-bottom ingezet?

Dit alles zou volgens schepen van mobiliteit, Koen Kennis, kaderen in de doelstelling van een leefbare en mobiele stad. Niets is minder waar natuurlijk. Men zet niet alleen de taxisector in Antwerpen verder onder druk. Het maakt de sector ook toegankelijk voor spelers die het niet zo nauw nemen met regels waaraan taxi’s moeten voldoen en die lak hebben aan alle loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers in deze sector. Gevolgen: meer taxi’s in het straatbeeld, moordende onderlinge concurrentie en een race-to-the-bottom voor de loontrekkende taxichauffeurs.
Vanuit de sector hebben vakbonden en werkgevers meermaals hun bezorgheden rond de plannen van schepen Kennis geuit. Net zoals bij de totstandkoming van het Vlaamse taxidecreet werd ook hier geen enkele keer rekening gehouden met de aangebrachte argumenten.

Opnieuw een slag in het gezicht

Na het Vlaams Taxidecreet en de coronacrisis krijgt de taxisector in Antwerpen opnieuw een slag in het gezicht! Onder het motto van een leefbare en mobiele stad wordt de sector verder gederegulariseerd. Niet alleen de bedrijven maar ook de chauffeurs zullen opnieuw het gelag moeten betalen.