Richtlijnen op basis van de Generieke Gids voor de sector handel in brandstoffen

Naar aanleiding van de Corona-crisis werd tijdens overleg met de sociale partners op basis van de interprofessionele Generieke Gids een evaluatie van de sector gemaakt.


De sociale partners zijn verheugd dat de werkgevers in de sector handel in brandstoffen de nodige maatregelen hebben genomen om de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers te waarborgen. Tevens zijn zij verheugd dat de werknemers uit de sector de nodige discipline aan de dag leggen om deze maatregelen en voorschriften na te leven.

Ondanks de tevredenheid over de grote lijnen van de naleving van de Generieke Gids, zijn er hier en daar nog steeds onduidelijkheden op sectorvlak, die moeten worden uitgeklaard.

Om meer duidelijkheid te scheppen, dringen de sociale partners Brafco, BTB en ACV Transcom er bij alle werkgevers en werknemers uit de sector expliciet op aan om deze richtlijnen na te leven.

 

Download hier de gids (pdf).