Info uit de taxisector

De werkgevers van de taxisector hebben te kennen gegeven in te willen gaan op de vraag van BTB om via het sociaal fonds een opleiding (al dan niet online) te organiseren, zodat chauffeurs die dat willen hun kennis van de Nederlandse taal kunnen bijschaven tot het vereiste niveau.

Alsook om via het sociaal fonds een erkende test (al dan niet online) af te nemen om zo een geldig attest te bekomen om de taalvereiste te bewijzen.

De besprekingen hierrond gaan in juni van start. Wij houden jullie uiteraard verder op de hoogte.

 

Sectorgids COVID-19

We vroegen de werkgevers ook om , zoals zowat in alle sectoren, samen te zitten om een generieke sectorgids met aanbevelingen en maatregelen ter voorkoming van COVID-19-overdracht op te stellen. Aangezien de taxisector niet verplicht stilgelegd werd tijden de lock-down, en er in het begin van de crisis een aantal maatregelen werden getroffen, zien de werkgevers het nut niet in van het opstellen van een sectorgids. De werkgevers zijn ervan overtuigd dat elk zichzelfrespecterend taxibedrijf het nodige gedaan heeft om de opgelegde maatregelen na te leven.

De werkgevers zijn wel bereid om samen met de sociale partners conform het openbaar vervoer een verplichting voor het dragen van een mondmasker in de taxi te vragen aan de regering. Op onze vraag om ervoor te zorgen dat de chauffeur afgeschermd zit van de passagiers (plastieken of plexiglazen tussenschot) heeft de werkgeversfederatie dan weer negatief geantwoord. Aangezien deze vraag specifiek van de chauffeurs zelf kwam, zal BTB dit blijven bepleiten bij de werkgevers.

 

BTB blijft op haar hoede!

Hoewel de werkgevers ervan overtuigd zijn dat de taxibedrijven al het nodige doen om de maatregelen na te leven, blijft BTB op haar hoede! We vragen jullie dan ook om alle inbreuken of de niet-naleving van de opgelegde maatregelen aan ons te melden. Wij zullen dit dan op onze beurt aankaarten bij de werkgeversfederatie en indien nodig niet nalaten om de overtredingen/inbreuken door te geven aan de controlerende instanties.

Voor BTB is het duidelijk! Niet beschermd? Niet Veilig? Niet werken!

BacktoWork web

 

Download de nieuwsbrief (pdf).