Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 in de verhuissector tegen te gaan

Deze gids wil concrete en haalbare preventiemaatregelen aanreiken ter ondersteuning van de werkgevers, de zelfstandigen en ter bescherming van werknemers op het werk, tijdens de verplaatsingen naar en van de werkplaats (bv. bij gemeenschappelijk vervoer), of tijdens andere werk gerelateerde activiteiten (zoals bv. gebruik van refters, kleedkamers en andere sociale voorzieningen, contacten met klanten, leveranciers en onderaannemers,...).

De juiste toepassing van deze gids zal helpen om situaties van ernstig en dreigend gevaar te vermijden die aanleiding kunnen geven tot de verspreiding van COVID-19 of een besmetting met dit virus.

Deze gids dient beschouwd te worden als een aanvulling op de “Generieke Gids – versie 21/4/2020” teneinde maximaal rekening te houden met de specifieke context van de verhuissector, met inbegrip van de meubelbewaring en de ter beschikkingstelling van meubelopslagruimtes, zodat elke werkgever die daar nood aan heeft, zijn activiteiten kan uitvoeren in veilige omstandigheden.

De verhuizers en verhuisondernemingen die deze gids implementeren en hun medewerkers de nodige informatie en instructies geven om hem strikt toe te passen, kunnen na controle door uw externe preventiedienst en op voorlegging van een verklaring van conformiteit, een attest als “Coronaproof Verhuizer” aanvragen bij de Belgische Kamer der Verhuizers vzw.

De Belgische Kamer der Verhuizers zal vervolgens, op naam van de verhuisfirma en haar individuele medewerkers, een attest “Coronaproof Verhuizer” afleveren dat de verhuisfirma kan publiceren op haar website en toevoegen aan haar offertes. De medewerkers kunnen zich daarmee identificeren op de verhuislocatie.

 

Consulteer de gids (pdf).